Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Đỗ Thanh Long - Phòng Đào tạo Sau Đại học

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đỗ Thanh Long
Thạc sĩ
07/02/1983
Nam
Hà Nội
TT trường Đại học Công nghệ GTVT - 50 Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội
0243-2222865
longdt@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Đào tạo Sau Đại học

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Kinh tế
Việt Nam
2005
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Quản trị kinh doanh
2013
Đại học Ngoại thương Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Anh IELTS 6.5
Khá
Tiếng Trung
Thành thạo

4. Chứng chỉ:

Anh B1, Nghiệp vụ sư phạm giành cho Giảng viên đại học, cao đẳng, Tin học B

Quá trình công tác chuyên môn

2011 đến 2016 Trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng viên, chuyên viên khoa Đào tạo tại chức
Từ 08/2016 Trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng viên, chuyên viên phòng Đào tạo sau đại học

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm