Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Đỗ Xuân Thu - Khoa Công nghệ thông tin

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Đỗ Xuân Thu
Tiến sĩ khoa học kỹ thuật
04/05/1982
Nam
Thanh Hóa
Số 54 Phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Chưa có thông tin
thudx@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Khoa Mạng và Hệ thống Truyền thông, Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông Mát-xcơ-va (Moscow Technical University of Communications and Informatics) (http://www.mtuci.ru)
Điện tử-Viễn thông
Liên bang Nga
2006
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Thạc sỹ kỹ thuật và công nghệ chuyên ngành Viễn thông
2008
Khoa Mạng và Hệ thống Truyền thông, Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông Mát-xcơ-va (Moscow Technical University of Communications and Informatics) (http://www.mtuci.ru)
Các hệ thống, mạng và thiết bị vô tuyến viễn thông
2013
Khoa Mạng và Hệ thống Truyền thông, Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông Mát-xcơ-va (Moscow Technical University of Communications and Informatics) (http://www.mtuci.ru/eng/)
Các mô hình và thuật toán đánh giá băng thông tập trung lưu lượng của mạng đa dịch vụ

3. Ngoại ngữ

Tiếng Nga
Thông thạo
Tiếng Anh
Giao tiếp thông thường

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ Sư phạm; Cisco Certified Network Associate; Cisco Certified Academy Instructor;

Quá trình công tác chuyên môn

2008-2013 Bộ môn Mạng truyền thông và hệ thống chuyển mạch, Khoa Mạng và hệ thống truyền thông, Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông Mát-xcơ-va (Moscow Technical University of Communications and Informatics) Nghiên cứu viên; Trợ giảng cho các khóa đại học và sau đại học; Hướng dẫn sinh viên thực hành thí nghiệm về các hệ thống, thiết bị chuyển mạch, mạng truyền thông...
2013-Hiện nay Bộ môn Điện tử-Viễn thông, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Hà Nội, Việt Nam Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học. Giảng dạy các môn học về Điện tử-Viễn thông: Kỹ thuật số; Lý thuyết mạch; Trường điện từ; Lý thuyết truyền tin; Thông tin số; Hệ thống viễn thông; Thông tin di động; Cơ sở truyền dữ liệu; Big Data; Mạng viễn thông; An toàn và bảo mật thông tin; Bộ giao thức TCP/IP và định tuyến mạng; Công nghệ mạng; Nhập môn mạng máy tính; TT Điện tử-Viễn thông; Đồ án Mạng Viễn thông; Ứng dụng điện tử truyền thông trong ITS; Cisco Certified Network Associate. Hướng dẫn sinh viên thực hành thí nghiệm, thực tập, sinh viên năm cuối làm đồ án tốt nghiệp về các lĩnh vực: Điện tử; Viễn thông; Mạng và hệ thống mạng viễn thông; Các bài toán về tối ưu hóa lưu lượng trong mạng đa dịch vụ. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: Các Hệ thống, Mạng truyền thông, Thiết bị vô tuyến viễn thông; Thiết kế, xây dựng và phát triển kỹ thuật của các hệ thống mạng viễn thông hiện tại, mạng thế hệ sau. Xây dựng, phát triển hệ thống chuyển mạch số và chuyển mạch kênh; Nâng cao chất lượng dịch vụ trong thông tin truyền thông; Giải quyết các vấn đề trong phát triển mạng viễn thông, đảm bảo chất lượng theo quy định; Mô hình và thuật toán đánh giá băng thông tập trung lưu lượng của mạng đa dịch vụ (voice, video, data, multimedia…); Giao thông thông minh (Intelligent Transport System); Internet of Things.

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị điều khiển và định vị phương tiện giao thông từ xa thông qua mạng GSM 2015 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
2 Nghiên cứu chế tạo mô hình mẫu điều khiển giám sát phương tiện giao thông từ xa thông qua mạng Viễn thông 2017 Cấp Thành phố Chủ nhiệm đề tài
3 Nghiên cứu xây dựng khung tiêu chuẩn theo miền dịch vụ ITS và đề xuất lộ trình áp dụng tại Việt Nam 2018 Cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài
4 Nghiên cứu và tìm hiểu các giải pháp bảo mật trong mạng không dây và ứng dụng trong Trường đại học Công nghệ GTVT 2018 Cấp Trường GVHD
5 Nghiên cứu về đô thị thông minh (Smart City) và vấn đề phát triển giao thông trong đô thị thông minh, đề xuất lộ trình phát triển tại Việt Nam 201X Cấp Bộ Thành viên thực hiện chính
6 Nghiên cứu mẫu thử nghiệm hệ thống cảnh báo tránh va chạm cầu tại Việt Nam 201X Cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 До Суан Тху. Модель оценки показателей обслуживания заявок на линии доступа с пачечным трафиком данных 2011 Естественные и технические науки. - М.: ООО Издательство «Спутник +». 2011. №2. - С. 357-359. ISSN 1684-2626.
2 До Суан Тху. Метод расчета интенсивности поступающем нагрузки на ПРОТЕЙ-МАК 2009 Труды конференции «Телекоммуникационные и вычислительные системы». - М.: МТУСИ. 2009. - С. 53-54. ISBN 978-5-903650-34-7.
3 До Суан Тху. Модель совместного обслуживания трафика сервисов реального времени и трафика данных на линиях доступа 2011 T-Comm - Телекоммуникации и Транспорт. - М.: ООО “ИД Медиа Паблишер”. 2011. № 7. - С. 140-143. ISSN 2072-8735 (Print) ISSN 2072-8743 (Online).
4 До Суан Тху. Традиционный алгоритм оценки канального 2011 Аспирант и соискатель. - М.: ООО Издательство «Спутник +». 2011. №4. - С. 75. ISSN 1608-9014.
5 До Суан Тху. Построение и анализ математической модели на линиях концентрации трафика 2012 T-Comm - Телекоммуникации и Транспорт. - М.: ООО “ИД Медиа Паблишер”. 2012. № 3. - С. 70-72. ISSN 2072-8735 (Print) ISSN 2072-8743 (Online).
6 До Суан Тху. Построение системы уравнений равновесия для модели линии доступа с пачечным трафиком данных 2011 Естественные и технические науки. - М.: ООО Издательство «Спутник +». 2011. №2. - С. 360-362. ISSN 1684-2626.
7 До Суан Тху. Формирование системы уравлений статистического равновесия на линиях концентрации трафика 2011 T-Comm - Телекоммуникации и Транспорт. - М.: ООО “ИД Медиа Паблишер”. 2011. № 6. - С. 57-58. ISSN 2072-8735 (Print) ISSN 2072-8743 (Online).
8 До Суан Тху. Формализованное описание процесса выделения ресурса передачи информации на линиях концентрации трафика 2010 Труды конференции «Телекоммуникационные и вычислительные системы». - М.: МТУСИ. 2010. - С. 23. ISBN 978-5-903650-34-7.
9 До Суан Тху. Оптимизированный алгоритм оценки канального ресурса 2011 Аспирант и соискатель. - М.: ООО Издательство «Спутник +». 2011. №4. - С. 76. ISSN 1608-9014.
10 До Суан Тху. Эффективность совместной передачи трафика сервисов реального времени и данных 2011 Техника и технология №5. - М.: ООО Издательство «Спутник +». 2011г. - С. 23-25. ISSN: 1811-3532.
11 До Суан Тху, Степанов С.Н. Система уравнений равновесия для модели выделения ресурса передачи информации на линиях концентрации трафика 2010 Труды конференции «Телекоммуникационные и вычислительные системы». - М.: МТУСИ. 2010. - С. 24-25. ISBN 978-5-903650-34-7.
12 До Суан Тху, Степанов С.Н. Влияние импульсного характера трафика данных на пропускную способность линий доступа 2011 LXVI Научная сессия, посвященная Дню радио. - М.: МТУСИ. 2011. - С. 290-292. ISBN 978-5-905278-02-0.
13 Đỗ Xuân Thu. Thiết lập mô hình toán học trên các tuyến tập trung lưu lượng trong mạng đa dịch vụ 2016 Nội san Khoa học và Công nghệ Giao thông số 02. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Hà Nội, tháng 06/2016, trang 104-108.
14 Do Xuan Thu. Analysis of models transmission of multiservice traffic 2016 Workshop on Maritime Communication and Navigation (ComNavi 2016)/ Communication network and maritime safety, Ha Noi, Viet Nam, 8 Oct. 2016, pp. 77-81. ISBN: 978-604-67-0791-2.
15 Đỗ Xuân Thu. Xây dựng mô hình đánh giá lưu lượng truyền dẫn trong hệ thống Giao thông Thông minh 2016 Hội thảo nhà khoa học trẻ ngành Giao thông Vận tải năm 2016. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2016, trang 110-115. Tạp chí Giao thông vận tải. Số đặc biệt (Năm thứ 58). Kỷ yếu Nhà khoa học trẻ ngành Giao thông vận tải năm 2016, trang 259-261. ISSN 2354-0818.
16 Do Xuan Thu. A model with dynamic resource allocation for performance analysis in Mobile communication network 2017 Workshop on Maritime Communication and Navigation (ComNavi 2017), Ha Noi, Viet Nam, Dec. 2017. ISBN: 978-604-67-0791-2.
17 Do Xuan Thu. Model of dynamic resource sharing for performance analysis in 3G Communication Network 2017 3rd International Research Conference on Innovations in Engineering, Science and Technology (3rd IRCIEST)./ The International Research Journal on Innovations in Engineering, Science and Technology (IRJIEST). ISSN 2449-464X.
18 Do Xuan Thu. A model for estimating the performance analysis downlink in mobile generation technology 2018 2nd Research Conference on Emerging Information Technology Trends in Asia and the Pacific 2018/ Information Technology Research for Human Development.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Do Xuan Thu. TELECOMMUNICATIONS NETWORK 2018 Vietnam

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm