Thứ Tư ,Tháng Một 23, 2019

Giảng viên: Dương Quang Khánh - Khoa Công nghệ thông tin

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Dương Quang Khánh
Tiến sĩ kỹ thuật
15/10/1984
Nam
Hà Nội
P.403, nhà H1, Đại học Công nghệ GTVT, 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Chưa có thông tin
khanhdq@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Kỹ thuật Slovakia tại Bratislava (Slovak University of Technology in Bratislava)
Tự động hóa và tin học ứng dụng (chuyên ngành: Tin học công nghiệp)
Slovakia
2007
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Tự động hóa (chuyên ngành: Công nghệ robot)
2009
Đại học Kỹ thuật Slovakia tại Bratislava
Kỹ thuật điều khiển (chuyên ngành: Công nghệ robot và điều khiển)
2016
Đại học Kỹ thuật Slovakia tại Bratislava
Điều khiển chuyển động của hệ thống cơ điện tử đa trục dao động (Motion control of multi-axial vibrational mechatronic systems)

3. Ngoại ngữ

Anh
Tốt
Slovakia
Thông thạo
Séc
Thông thạo

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ Cisco CCNA1; Chứng chỉ tham gia Khóa đào tạo về Công nghệ thông tin & điều khiển tự động cho các nước đang phát triển; Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Đại học, Cao đẳng; Chứng chỉ về Thông tin - Tín hiệu đường sắt

Quá trình công tác chuyên môn

09/2012-02/2016 Viện Công nghệ robot và điều khiển, Khoa kỹ thuật điện và công nghệ thông tin, Đại học kỹ thuật Slovakia tại Bratislava Nghiên cứu sinh
03/2016-08/2016 Bộ môn Điện tử viễn thông, Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Công nghệ GTVT Giảng dạy & NCKH
12/2009-08/2012 Bộ môn CNKT Điện-Điện tử, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng GTVT (nay Đại học Công nghệ GTVT) Giảng dạy & NCKH
01/2019 - đến nay Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Công nghệ GTVT Trưởng Bộ môn, Giảng dạy & NCKH
09/2016-12/2018 Bộ môn Điện tử viễn thông, Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Công nghệ GTVT Phó trưởng Bộ môn, Giảng dạy & NCKH

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu ứng dụng các bài thí nghiệm của phòng thí nghiệm Điện-Điện tử & kế hoạch triển khai 2011 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
2 Hệ thống điều khiển cho trung tâm máy cắt CNC bằng tia năng lượng (Control system for energy beam CNC machines center) 2015 Cấp Nhà nước Thành viên chủ chốt
3 Xác định tần số dao động của hệ thống cơ điện tử sử dụng cảm biến MEMS gia tốc 2018 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
4 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống cảnh báo và đề xuất các biện pháp ngăn chặn xe quá tải qua cầu yếu 201x Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Duong Q. K., Chovanec, L., Hubinsky P., Vozak, D., Matuga, M., Varga, P., Comparison of Input Shaper Based on Genetic Algorithms with Analytical Approach 2017 International Journal of Artificial Intelligence, 15(1), pp. 21-32, ISSN 0974-0635
2 Sovcik, J., M. Kajan, F. Duchon, M. Florek, P. Hubinsky, Q. K. Duong, Coordinated Movement of Multiple Robots in Outdoor Environment with Obstacles 2014 International Journal of Robotics and Automation Technology, 1(2), pp. 57-62. ISSN 2409-9694
3 Paszto, P., M. Klucik, L. Chovanec, M. Tolgyessy, J. Hanzel, Q. K. Duong, P. Hubinsky, Object Relative Position Estimation Based on Hough Transform Using One Camera 2014 International Journal of Imaging and Robotics. 13(2), pp.1-11. ISSN 2231-525X
4 Duong Q. K., P. Hubinsky, Genetic Algorithm Based Input Shaping on Two - Dimensional Trajectory Following 2013 ELITECH´13: 15th Conference of Doctoral Students; Bratislava, Slovakia. ISBN 978-80-227-3947-4.
5 Duong Q. K., P. Hubinsky, P. Paszto, M. Florek, J. Sovcik, M. Kajan, Effectiveness of input shaping and real-time NURBS interpolation for reducing feedrate fluctuation 2014 Procedia Engineering, 96, pp. 81-90. ISSN 1877-7058. In Proceedings of The 6th International Conference on Modelling of Mechanical and Mechatronic Systems MMaMS 2014, Vysoke Tatry, Slovakia
6 Duong Q. K. , P. Hubinsky, Shaping NURBS Curve Based on Genetic Algorithms for Vibration Reduction 2017 International Journal of Mechanics and Control, 18(2), pp.85-90, ISSN 1590-8844
7 Duong Q. K, T. H. Vuong, V. A. Luu, Identification of vibration parameters of mechanical system utilizing low-cost MEMS accelerometers 2018 International Conference on Machining, Materials and Mechanical Technologies 2018 (IC3MT 2018), pp. 145-148, ISBN 978-604-73-6010-9

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Principles of Automatic Control 2018 University of Transport Technology

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm