Thứ Tư ,Tháng Một 23, 2019

Giảng viên: Hà Thị Thanh Tâm - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Hà Thị Thanh Tâm
ThS
08/08/1985
Nữ
Hà Nội
54 Triều Khúc, Thanh Xuân, HN.
Chưa có thông tin
hathanhtam0135@gmail.com
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường ĐHSPHN
Sư Phạm Toán học
Việt Nam
2007
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Toán giải tích (PTVP & TP)
2014
Trường ĐHSPHN
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

2008 - 2011 Trường THPT Diêm Điền - Thái Bình Giảng dạy
5/2016-Nay Trường ĐH CNGTVT Giảng dạy và NCKH

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Một số hướng nghiên cứu mới đối với các bài toán giá trị ban đầu và bài toán biên cho phương trình vi phân mờ 2018 Cấp Nhà nước Thành viên
2 Đổi mới phương pháp dạy và học học phần Toán 3 nhằm nâng cao khả năng tự học, tự đọc tài liệu của sinh viên tại Trường ĐH CN GTVT 2018 Cấp Trường Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Nguyen Thi My Ha, Nguyen Thi Kim Son and Ha Thi Thanh Tam, Fuzzy solutions for general hyperbolic partial differential equations with local initial conditions 2013 Journal of Science of Hanoi National University of Education
2 Hoang Viet Long, Nguyen Thi Kim Son, Nguyen Thi My Ha, Ha Thi Thanh Tam, Integral boundary value problem for fuzzy partial hyperbolic differential equations 2014 Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics
3 H.V. Long, N.T.K. Son, H.T.T. Tam, B.C. Cuong, On the existence of fuzzy solutions for Partial hyperbolic functional differential equation (SCIE) 2014 International Journal of Computational Intelligence Systems
4 H.V. Long, N.T.K. Son, H.T.T. Tam, Global existence of solutions to fuzzy partial hyperbolic functional differential equations with generalized Hukuhara derivatives (SCIE) 2015 IOS Press
5 H.V. Long, N.T.K. Son, H.T.T. Tam, The solvability of fuzzy fractional partial differential equations under Caputo gH- differentiability (SCI) 2017 Fuzzy Sets and Systems
6 H.V. Long, N.T.K. Son, H.T.T. Tam, J.-C. Yao, Ulam stability for fractional partial integro-differential equation with uncertainty (Scopus) 2017 Acta Math Vietnam
7 N.T.K. Son, H.T.T. Tam, On the stability and global attractivity of solutions of fuzzy fractional partial differential equations, Vol. 35, No.3, 3797-3806. (SCIE) 2018 J. Intell. Fuzzy Syst

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm