Thứ Tư ,Tháng Một 23, 2019

Giảng viên: Hồ Sĩ Lành - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Hồ Sĩ Lành
Tiến sĩ
10/10/1987
Nam
Nghệ An
Department of Civil and Environmental Engineering, Hiroshima University
Chưa có thông tin
lanhhs@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Giao thông Vận tải
Kỹ thuật xây dựng công trình
Việt Nam
2010
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Đường ô tô và đường thành phố
2013
Đại học Giao thông Vận tải
Kỹ thuật xây dựng và môi trường
23/3/2018
Hiroshima University
Analysis of Strength Development Mechanism of Cement-Treated Soils under Different Curing Conditions through Chemical and Microstructural Investigations

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Tốt

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ Sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

9/2018 Đại học Công nghệ GTVT Reviewer for International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2018)
6/2010-12/2010 Văn phòng đại diện công ty Chodai (Nhật Bản) tại Hà Nội Nhân viên
2/2011- Nay Bộ môn Địa kỹ thuật- Khoa Công trình Giảng viên
10/2014-3/2015 Hiroshima University Research student
4/2015-3/2018 Hiroshima University Doctoral student
7/2018-nay Đại học Công nghệ GTVT Reviewer of International Journal of GEOMATE (ESCI journal)
29-31/8/2016 Tokyo, Japan The best lecture award of the 11th fib International PhD Symposium in Civil Engineering, 29th-31st August, 2016, Tokyo, Japan.
12/2017 Hiroshima University President’s Award for “2017 Hiroshima University Excellent Student Scholarship”, Hiroshima University, Japan.
12/2017 Hiroshima University Dean’s Award for Excellent Student in Graduate School of Engineering, Hiroshima University, 2017
3/2018 Hiroshima University President award for excellent student in research of doctor course 2017, Hiroshima University.

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu các loại hư hỏng mặt đường bê tông (mặt đường bê tông nhựa, mặt đường bê tông xi măng có khe co giãn, mặt đường bê tông cốt thép liên tục), phương pháp xác định và biện pháp sửa chữa 2012 Cấp Trường Hướng dẫn (NCKH Sinh viên)
2 Nghiên cứu phần mềm FB Pier ứng dụng trong tính toán móng cọc có xét đến sự làm việc của cọc đồng thời với đất nền 2012 Cấp Trường Hướng dẫn (NCKH Sinh viên)

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Hồ Sĩ Lành, Lương Xuân Bính: Tính toán ổn định mái dốc có neo tăng cường bằng phương pháp cân bằng giới hạn tổng quát - Tạp chi Giao thông Vận tải, Số đặc biệt, 2014. 2014 Tạp chí GTVT
2 Lanh Si Ho, Kenichiro Nakarai, Takashi Sasaki, Masaaki Watanabe and Minoru Morioka: Effects of Carbonation and Water Content on Strength Development of Cement-Treated Soils 2016 Proceedings of the Fourteenth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-14), Ho Chi Minh City, Vietnam, 2016.1.6-8, pp.1026-1032
3 Kenta Eguchi, Lanh Si Ho, Kenichiro Nakarai, Takashi Sasaki, セメント改良土の初期強増進に向けた簡易炭酸化促進法の検討 2016 Hiroshima, 21/5/2016 (The best presentation award)
4 Lanh Si Ho, Kenichiro Nakarai, Takashi Sasaki, Masaaki Watanabe and Minoru Morioka. Contribution of carbonation under drying curing condition to strength development of cement-treated soils 2016 Proceedings of The 11th fib International PhD Symposium in Civil Engineering, 29th-31st August, Tokyo, Japan (The best lecture award, awarded for outstanding excellent and your untiring efforts).
5 Kenta Eguchi, Lanh Si Ho, Kenichiro Nakarai, Effects of water supplying on carbonation progress and its contribution to strength development of cement-treated soils. 2016 Proceeding of International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICCEE-2016), Oct. 17 to 19, 2016, Higashihiroshima, Japan
6 Lanh Si Ho, Kenichiro Nakarai, Yuko Ogawa, Takashi Sasaki, Minoru Morioka, Strength development of cement-treated soils: Effects of water content, carbonation, and pozzolanic reaction under drying curing condition 2016 Construction and Building Materials ISI (SCIE; IF=3.169), 134 (2017) 703-712.
7 Lanh Si Ho, Kenichiro Nakarai, Yuko Ogawa, Takashi Sasaki, Minoru Morioka; Effect of internal water content on carbonation progress in cement-treated sand and effect of carbonation on compressive strength. 2017 Cement and Concrete Composites ISI (SCI) (IF=4.265), 85(2018) 9-21.
8 Analysis of Consolidation Degree Using Settlement Observation Results and Asaoka Method: A Case Study of Route Km 94+340 -:- Km 94 + 440 of Hanoi - Haiphong Highway Constructıon Project 2017 International Journal of Civil Engineering and Technology (India) - SCOPUS Indexed Journal
9 Lanh Si Ho, Kenta Eguchi, Kenichiro Nakarai, Takashi Sasaki, Minoru Morioka, Effect of cement types on strength development of cement-treated soils 2017 Proceeding of The Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, GEOMATE 2017, Tsu, Mie, Japan 21-23 November, 2017.
10 Lanh Si Ho, Kenichiro Nakarai, Takashi Sasaki, Myriam Duc, Alain Lekouby, Abdelhak Maachi, Analysis of strength development in cement-treated soils under different curing conditions through microstructural and chemical investigations 2018 Construction and Building Materials (ISI-SCIE journal (IF=3.169)),166(2018) 634-646
11 Lanh Si Ho, Kenta Eguchi, Kenichiro Nakarai, Takashi Sasaki, Minoru Morioka, Strength development of cement-treated sand using different cement types cured at different temperatures 2018 Oral presentation at 4th International Conference on Rehabilitation and Maintenance in Civil Engineering Best Western Premier Hotel, Solo Baru, Indonesia, July,11‐12 2018
12 Lanh Si Ho, Kenta Eguchi, Kenichiro Nakarai, Takashi Sasaki, Minoru Morioka, Strength development of cement-treated sand using different cement types cured at different temperatures 2018 MATEC Web of Conferences (Scopus indexed) 195(7):01006 DOI: 10.1051/matecconf/201819501006

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Cơ học đất (đồng tác giả) 2014 Nhà xuất bản Giao thông Vận tải
2 Cơ học đất (đồng tác giả) 2017 Nhà xuất bản Xây dựng

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm