Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Hoàng Thị Hồng Lê - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Hoàng Thị Hồng Lê
Tiến sỹ
06/11/1969
Nữ
Hà Nội
P 407 nhà H1; Trường Đại học Công nghệ Giao Thông Vận Tải
024 35528964
lehth@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Mỏ Địa Chất
Kinh tế Địa chất
Việt Nam
1991
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Quản trị kinh doanh
2001
Trường Đại học Giao Thông Vận Tải
Tổ chức và Quản lý Vận tải
2017
Trường Đại học Giao Thông Vận Tải
Nghiên cứu nâng cao chất lượng dịch vụ Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Thành phố HÀ NỘI

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

11/1991 – 8/2001 Trường Trung cấp Giao thông vận tải khu vực I (nay là Trường Đại học Công nghệ GTVT) Giáo viên
8/2001 – 3/2004 Trường CĐGTVT (nay là Trường Đại học Công Nghệ GTVT) Phó trưởng BM Kinh Tế – Khoa KTVT
3/2004 – 10/2005 Trường CĐGTVT (nay là Trường Đại học Công Nghệ GTVT) Giảng viên; Phó bí thư chi bộ KTVT; Phó Khoa KTVT
10/2004 – 10/2005 Trường CĐ GTVT (Nay là Trường ĐH Công nghệ GTVT) Phó bí thư Chi bộ; Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa KTVT,
10/2005 – 12/2005 Trường CĐ GTVT (Nay là Trường ĐH Công nghệ GTVT) Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa KTVT.
01/2006 – 5/2010 Trường CĐ GTVT (Nay là Trường ĐH Công nghệ GTVT) Giảng viên chính; Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa KTVT.
6/2010 – 3/2011 Trường CĐ GTVT (Nay là Trường ĐH Công nghệ GTVT) Giảng viên chính; Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa KTVT; Uỷ viên BCH Đảng bộ
4/2011 – 7/2011 Trường CĐ GTVT (Nay là Trường ĐH Công nghệ GTVT) Giảng viên chính; Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa KTVT kiêm Trưởng BM Kế toán – kiểm toán; Uỷ viên BCH Đảng bộ
8/2011 – 9/2013 Trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng viên chính; Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa KTVT kiêm Trưởng BM Kế toán – kiểm toán; Uỷ viên BCH Đảng bộ
10/2013 – 6/2017 Trường ĐH Công nghệ GTVT. Giảng viên chính; Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa, Chủ tịch Hội đồng khoa KTVT kiêm Trưởng BM Kế toán – kiểm toán; Uỷ viên BCH Đảng bộ
10/2013 – 6/2017 Trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng viên chính; Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa, Chủ tịch Hội đồng khoa KTVT kiêm Trưởng BM Kế toán – kiểm toán; Uỷ viên BCH Đảng bộ
1/7/2017 - nay Trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng viên chính; Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa, Chủ tịch Hội đồng khoa KTVT kiêm Trưởng BM Kế toán – kiểm toán; Uỷ viên BCH Đảng bộ

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề QTKD Vận tải đường bộ 2009 Cấp Bộ Phó chủ nhiệm
2 Xây dựng chương trình khung đào tạo trình độ Cao đẳng nghề QTKD Vận tải đường bộ 2009 Cấp Bộ Phó chủ nhiệm
3 Xây dựng Chương trình Khung đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp ngành: Khai thác vận tải đường bộ. 2010 Cấp Bộ Ủy viên
4 Xây dựng Chương trình Khung đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp ngành: Quản trị doanh nghiệp thương mại, dịch vụ 2011 Cấp Bộ Ủy viên
5 Xây dựng Chương trình Khung đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp ngành: Kế toán doanh nghiệp sản xuất 2011 Cấp Bộ Ủy viên
6 Xây dựng Chương trình Khung đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp ngành: Quản trị doanh nghiệp sản xuất 2012 Cấp Bộ Ủy viên
7 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 2015 Cấp Trường Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Hà Nội 2015 Tạp chí Giao thông vận tải
2 Đề xuất các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của dịch vụ vận tải hành khách 2013 Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải
3 Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất các tiêu chí đánh giá phát triển bền vững cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ứng dụng đánh giá sự phát triển bền vững của hành lang kinh tế Vũng Tàu – Tân Thành 2015 Tạp chí Giao thông vận tải
4 Mô hình cấu trúc dữ liệu chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 2017 Tạp chí Giao thông vận tải
5 Một số vấn đề về kế toán HCSN tại các đơn vị sự nghiệp công theo Thông tư 107/2017/TT-BTC. 2018 Đặc san khoa học Tài chính đầu tư Đông Nam Á

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm