Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Hoàng Thị Thanh - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Hoàng Thị Thanh
Thạc sỹ
05/08/1989
Nữ
Hải Dương
Số nhà 30, tập thể giáo viên trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải, ngõ 50, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
01669 808 909
thanhht@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học chính quy
Trường Đại học Ngoại Thương
Thương mại quốc tế
Việt Nam
2011
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kinh doanh thương mại
2014
Trường Đại học Ngoại Thương
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ Nghiệp Vụ sư phạm, Tiếng Anh, Tin học

Quá trình công tác chuyên môn

Tháng 9/2011 đến nay Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Tầm quan trọng của Marketing trực tiếp đối với các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam. 2015 Tạp chí Công Thương
2 Cơ hội và thách thức đối với ngành Logistics Việt Nam khi tham gia Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực 2016 Nội san Khoa học và Công nghệ Giao thông

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm