Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Hoàng Văn Lâm - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Hoàng Văn Lâm
Tiến sỹ
14/03/1970
Nam
Hà Nội
P507, Bộ môn Logistics và Vận tải đa phương thức, P507, nhà H1, Trường Đại học Công nghệ GTVT, 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
0946612585
lamhv@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Giao thông vận tải
Vận tải đường sắt
Việt Nam
1994
Công nghệ thông tin, ĐH Bách Khoa HN
2000

2. Sau đại học:

Tổ chức và quản lý vận tải
2003
Trường Đại học giao thông vận tải
Tổ chức và quản lý vận tải
2017
Trường Đại học Giao thông vận tải
Xây dựng mô hình quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt ở Việt Nam

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
B2

4. Chứng chỉ:

B2 - Khung châu Âu

Quá trình công tác chuyên môn

2/1996 -3/1999 Bộ môn Vận tải đường sắt, khoa Kinh tế vận tải, trường Cao đẳng Giao thông vận tải Giảng viên
4/1999- 2/2004 Khoa Kinh tế vận tải, trường Cao đẳng Giao thông vận tải. Cán sự giáo vụ
3/2004- 8/2009 Bộ môn Vận tải đường sắt, khoa Kinh tế vận tải, trường Cao đẳng Giao thông vận tải Giảng viên
9/2009- 9/2010 Bộ môn Vận tải đường sắt, khoa Kinh tế vận tải, trường Cao đẳng Giao thông vận tải Giảng viên, Phó Bộ môn
10/2010- 8/2011 Bộ môn Vận tải sắt, khoa Kinh tế vận tải, trường Cao đẳng Giao thông vận tải Giảng viên, Trưởng Bộ môn
9/2011 đến nay Bộ môn Vận tải đường sắt, khoa Kinh tế vận tải, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng viên, Tổ phó phụ trách bộ môn
9/2016 Bộ môn Logistics và Vận tải đa phương thức Trưởng Bộ môn

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề QTKD Vận tải đường bộ 2009 Cấp Bộ Ủy viên
2 Xây dựng chương trình khung đào tạo trình độ Cao đẳng nghề QTKD Vận tải đường bộ 2009 Cấp Bộ Ủy viên
3 Xây dựng chương trình khung đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp Khai thác Vận tải đường sắt 2010 Cấp Bộ Ủy viên
4 Tính toán trọng lượng đoàn tàu, áp lực guốc hãm cần thiết cho 100 T trọng lượng đoàn tàu của Đường sắt công nghệ mỏ, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (dịch vụ khoa học) 2012 Cấp Trường Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu phương pháp đánh giá chất lượng vận tải (Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường ĐH GTVT, mã số NCS2011-VTKT-31) 2012 Cấp Trường Chủ nhiệm
6 Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý hệ thống bán vé trực tuyến cho hành khách sử dụng dịch vụ của hãng xe kinh doanh vận tài hành khách”, Mã số DT164066 2017 Cấp Bộ Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng đường sắt cao tốc ở Việt Nam (luận văn thạc sỹ) 2003 Trường Đại học Giao thông vận tải
2 Quản lý chất lượng vận tải hành khách ngành đường sắt Việt Nam hướng tới quản lý chất lượng toàn diện 2008 Tạp chí Giao thông vận tải số 7/2008
3 Chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong mối quan hệ giữa người tiêu dùng, người lao động, nhà quản lý doanh nghiệp và quản lý kinh tế vĩ mô 2011 Tạp chí Giao thông vận tải số 3/2011.
4 Nghiên cứu phương pháp đánh giá chất lượng vận tải (Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, mã số NCS2011-VTKT-31) 2012. Trường Đại học Giao thông vận tải
5 Phân tích các yếu tố hình thành chất lượng vận tải hành khách bằng đường sắt 2013 Tạp chí GTVT số 7/2013
6 Xây dựng hệ thống chỉ tiêu chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt 2014 Tạp chí GTVT số 9/2014
7 Mô hình chuỗi chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt (Nội san Khoa học và Công nghệ giao thông) 2016 Trường Đại học Công nghệ GTVT
8 Xây dựng mô hình quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt ở Việt Nam (luận án tiến sỹ) 2016 Trường Đại học Giao thông vận tải
9 Một số quan điểm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách để tăng cường năng lực cạnh tranh của Đường sắt Việt Nam 2012 Hội Kinh tế vận tải ĐSVN, Kỷ yếu Khoa học tháng 12/2012
10 Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt dưới góc độ hành khách (Mã số: DT141516) 2015 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
11 Phân tích hệ thống cung ứng dịch vụ theo mô hình mạng lưới 2017 Tạp chí Giao thông vận tải số 8/2017
12 Đổi mới mô hình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành logistics Việt Nam 2018 Hội nghị toàn quốc về logistics: Các giải pháp giảm chi phí, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông, tháng 4/2018

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Bài giảng Tổ chức chạy tàu (phần 1) 2007 Trường Cao đẳng GTVT, NXB Giao thông vận tải.
2 Bài giảng Tổ chức chạy tàu (phần 2) 2009 Trường Cao đẳng GTVT, NXB Giao thông vận tải.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm