Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Lại Vân Anh - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lại Vân Anh
Tiến sĩ
20/09/1985
Nữ
Hà nội
Hà đông - Hà nội
0968366209
anhlv@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Hà Nội
Cầu đường
Việt Nam
2008
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Cơ học vật liệu và kết cấu
2009
Paris - Pháp
Xây dựng dân dựng
2012
Rennes - Pháp
MODELING OF CONCRETE STEEL COMPOSITE BEAM TAKING INTO ACCOUNT THE SHEAR DEFORMATION OF THE STEEL JOINTS

3. Ngoại ngữ

Tiếng Pháp
Thành thạo
Tiếng Anh
Nghe đọc

4. Chứng chỉ:

Delf B2

Quá trình công tác chuyên môn

2013-nay Trường đại học Công Nghệ GiaoThông Vận Tải Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Force-based FE for large displacement inelastic analysis of two layer Timoshenko beams with interlayer slips 2014 Finite Elements in Analysis and Design

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Giáo trình Cầu Bê tông cốt thép (Tham gia) 2016 Đại học Công Nghệ GTVT

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm