Thứ Tư ,Tháng Một 23, 2019

Giảng viên: Lê Chí Luận - Khoa Công nghệ thông tin

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lê Chí Luận
Tiến sĩ
08/03/1980
Nam
Hà Nội
Phòng 404, Nhà H1, Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.
Chưa có thông tin
luanlc@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Sư phạm Hà Nội 1
Toán - Tin
Việt Nam
2002
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Công nghệ thông tin
2009
Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Công nghê thông tin
2018
Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Đặc tả và kiểm chứng từng phần cho phần mềm dựa trên biểu đồ tuần tự.

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Thông thạo

4. Chứng chỉ:

Certificate course in Advanced Web Technology, 2009, CMC, New Delhi, India.

Quá trình công tác chuyên môn

3/2006 - 6/2014 Bộ môn Tin học Chuyên ngành, trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học
7/2014 - 7/2015 Bộ môn Hệ thống thông tin, khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học
8/2015 - 31/5/2018 Bộ môn Hệ thống thông tin, khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ GTVT Phó Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin, giảng dạy và Nghiên cứu khoa học
01/6/2018 - đến nay Bộ môn Hệ thống thông tin, khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ GTVT. Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin. Nhiệm vụ quản lý, nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Hướng nghiên cứu: Model checking, Testing, Assume-Guarantee Verification, Software Engineering, Intelligent Transport System.

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Ứng dụng công nghệ mô phỏng phục vụ giảng dạy các môn học ngành cơ khí trong trường Cao đẳng GTVT 2008 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
2 Ứng dụng công nghệ mô phỏng xây dựng một số tình huống dạy lái ô tô 2012 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
3 Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý hệ thống bán vé trực tuyến cho hành khách sử dụng dịch vụ của hãng xe kinh doanh vận tải hành khách. 2017 Cấp Bộ Thành viên chủ chốt

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 An Efficient Method for Automated Generating Models of Component – based Software 2014 Knowledge and Systems Engineering, Springer International Publishing, volumn 326, pp. 499-511, 2015
2 A Framework for Modeling and Modular Verification of Component – Based System Designs 2016 VNU journal of Computer Science and Communication Engineering, 32(2), 2016
3 On Improvents of the Model Generation Method from UML 2.0 Sequence Diagram 2016 Proceedings of the 9th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research
4 A Strongest Assumption Generation Method for Component-Based Software Verification 2016 In Proc. of the 12th IEEE - RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies, IEEE Computer Society Press, 2016
5 On Implementation of the Assumption Generation Method for Component-Based Software Verification 2017 Advanced Topics in Intelligent Information and Database Systems. Springer International Publishing, pp. 549-558. 3-5 April 2017, Kanazawa, Japan.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm