Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Lê Hoàng Anh - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lê Hoàng Anh
Tiến sĩ kỹ thuật
28/05/1981
Nam
Thanh Hóa
Trường Đại học Công nghệ GTVT
0913.363.789
anhlh@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học GTVT (Hà Nội)
Xây dựng Công trình (Cầu - Hầm)
Việt Nam
2004
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng Công trình ngầm, mỏ và các công trình đặc biệt
2010
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Cơ kỹ thuật
2016
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Phân tích động lực học kết cấu CT biển cố định hệ thanh trên nền san hô chịu tác dụng của TT sóng biển và gió theo mô hình bài toán KG

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh - B2
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

1) Xây dựng Công trình ngầm đô thị - Viện Địa kỹ thuật; 2) Quản lý nguồn nhân lực - Bộ GDĐT; 3) Nghiệp vụ sư phạm - ĐHSPHN; 4) Bồi dưỡng kiến thức QP-AN; 5) Ngoại ngữ; 6) Công nghệ thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

9/2004-11/2007 Công ty Tư vấn đầu tư và Xây dựng (nay là Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT) Kỹ sư Tư vấn thiết kế, phòng Cầu - Hầm
11/2007-nay Trường ĐHCNGTVT (trước đây là Trường CĐGTVT) Giảng viên
+ 8/2009 - 3/11/2010 Trường ĐHCNGTVT Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đoàn TN Trường khóa V (2009-2012)
+ 4/11/2010 - 9/11/2016 Trường ĐHCNGTVT Bí thư Đoàn TN Trường khóa V (2010-2012), khóa VI (2012-2014), khóa VII (2015-2017)
+ 14/9/2011 - 30/9/2016 Trường ĐHCNGTVT Bí thư Chi bộ HS-SV Hà Nội (sau là Chi bộ Công tác HS-SV)
+ 7/11/2012 - 01/2018 Trường ĐHCNGTVT UVBCH Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2012-2017
+ 9/4/2015 - 30/9/2016 Trường ĐHCNGTVT Phó Trưởng phòng Công tác HS-SV
+ 6/2015 - nay Trường ĐHCNGTVT UVBCH Đảng bộ Trường khóa VI nhiệm kỳ 2015-2020
+ 26/01/2016 - nay Trường ĐHCNGTVT Ủy viên Thư ký Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2015-2020
+ 01/10/2016 - nay Trường ĐHCNGTVT Phó Trưởng khoa Công trình
+ 01/12/2016 - nay Trường ĐHCNGTVT Bí thư chi bộ khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu kết cấu mặt cầu liên hợp Thép - Composite cho ray đặt trực tiếp không cần tà vẹt 2010 Cấp Trường Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu công nghệ chế tạo dầm Super T 2010 Cấp Trường Hướng dẫn SV thực hiện
3 Nghiên cứu công nghệ thi công móng cọc SHIN-SO 2010 Cấp Trường Hướng dẫn SV thực hiện
4 KC.09.26/11-15 2016 Cấp Nhà nước Thành viên đoàn khảo sát, thí nghiệm tại Đảo Song Tử Tây - Quần đảo Trường Sa
5 Phân tích ảnh hưởng của các tham số cấu tạo đến sự cong vênh trong cầu dầm hộp thép 2018 Cấp Trường Thành viên (TS Phùng Bá Thắng chủ trì)
6 Phân tích kết cấu cầu dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép chế tạo sẵn bán phần và khả năng áp dụng ở Việt Nam Đang thực hiện Cấp Trường Thành viên (ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì)
7 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ BIM trong tự động hóa thiết kế kết cấu công trình xây dựng Đang thực hiện Cấp Trường Thành viên (ThS Nguyễn Quốc Tới chủ trì)
8 Nghiên cứu tận dụng vật liệu đá-xít thải thay thế cát và đá hộc để tạo ra kết cấu kè bờ và công trình bến cảng có hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cao Đang thực hiện Cấp Bộ Thành viên (PGS.TS Nguyễn Văn Vi chủ trì)

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Phân tích động lực hệ liên hợp dầm đội – cột – thanh chịu tác dụng của tải trọng di động, số 147 2010 Tạp chí Khoa học và kỹ thuật – Học viện Kỹ thuật quân sự
2 Phân tích, đánh giá hiệu quả của một số giải pháp kết cấu đối với công trình biển DK1 chịu tác dụng của tải trọng sóng và gió theo mô hình bài toán không gian 2013 Tuyển tập Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ XI, Tập 1
3 Phân tích động lực học công trình biển cố định hệ thanh trên nền san hô chịu tác dụng của tải trọng sóng và gió 2013 Tuyển tập Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ XI năm 2013, Tập 1
4 Phân tích, đánh giá hiệu quả của một số giải pháp kết cấu đối với công trình biển DK1 chịu tác dụng của tải trọng sóng và gió theo mô hình bài toán không gian 2014 Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc kỷ niệm 35 năm thành lập Viện cơ học, Tập 2
5 Nghiên cứu thực nghiệm xác định phản ứng động của hệ liên hợp giàn thép không gian – bể chứa trên nền san hô tại đảo Song Tử Tây 2014 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 14, Số 4, 12-2014
6 Tính toán động lực học công trình biển cố định hệ thanh không gian chịu tác dụng của tải trọng sóng và gió với mô hình lý thuyết sóng Stoke bậc 2 2015 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 15, Số 2, 6-2015
7 Nghiên cứu giảm giao động của công trình DKI chịu tác dụng của tải trọng sóng sử dụng mô hình tương tác đầy đủ hệ thanh không gian - nền san hô và thiết bị tiêu tán năng lượng TMD 2015 Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc năm 2015, Tập 2
8 Nghiên cứu phản ứng động của công trình DKI chịu tác dụng của tải trọng sóng sử dụng mô hình hệ thanh không gian và nền san hô làm việc đồng thời 2015 Tuyển tập Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ XII, Tập 1
9 Phân tích động lực học hệ liên hợp giàn thép không gian – bể chứa trên nền san hô chịu tác dụng đồng thời của tải trọng sóng và gió 2015 Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ XII, Tập 1
10 Shear Resistance and Stability Study of Embankments Using Different Shear Resistance Parameters of Soft Soils from Laboratory and Field Tests: A Case Study of Hai Phong City, Viet Nam 2016 http://www.ijsrd.com/Article.php?manuscript=IJSRDV3I110279&utm_source=researchbib
11 Thực nghiệm phân tích phản ứng động của kết cấu hệ thanh không gian mô phỏng một dạng công trình trong bể tạo sóng 2016 (2017) Hội thảo Nhà khoa học trẻ ngành GTVT năm 2016 - đăng Tạp chí GTVT số đặc biệt (4/2017)
12 Nghiên cứu mỏi của dây cáp cầu treo dây văng 2016 (2017) Hội thảo Nhà khoa học trẻ ngành GTVT năm 2016 - đăng Tạp chí GTVT số đặc biệt (4/2017)
13 Ứng dụng công nghệ Bim trong tự động hóa thiết kế công trình xây dựng. 2018 Hội thảo Công tác an toàn và bảo trì công trình xây dựng - Bộ Xây dựng (TP.HCM - 4/2018)

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

1 Bùi Văn Ba Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật trong sửa chữa, cải tạo cầu đường sắt Việt Nam Thạc sĩ 01/2018

Các hướng nghiên cứu quan tâm