Thứ Tư ,Tháng Một 23, 2019

Giảng viên: Lê Minh Đức - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lê Minh Đức
Thạc sĩ
02/10/1983
Nam
Hà Nội
Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội
Chưa có thông tin
duclm@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
ĐH Sư phạm Hà Nội
Sư phạm Hóa học
Việt Nam
2005
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Hóa phân tích
2008
ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Tốt

4. Chứng chỉ:

Tiếng Anh B2; Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

Từ 08/2008 đến nay Bộ môn Hóa học - Khoa Khoa học cơ bản Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu khả năng ứng dụng Chitosan biến tính để tách và làm giàu lượng vết ion kim loại. 2010 Cấp Trường Chủ nhiệm
2 Xây dựng các video hướng dẫn thí nghiệm hóa đại cương 2012 Cấp Trường Thành viên tham gia
3 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị điện di mao quản hai kênh loại xách tay phục vụ đánh giá nhanh chất lượng nước tại hiện trường 2016 Cấp Nhà nước Thành viên tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Xác định lượng vết đồng, kẽm trong nước bằng phương pháp chiết pha rắn và quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật ngọn lửa 2008 Tạp chí Phân tích Lý Hóa và Sinh học
2 Determination of major anions in surface water by portable automated capillary electrophoresis with coupled capacitively contactless conductivity detector 2014 Tạp chí Hóa học
3 Xác định đồng thời nồng độ một số cation và anion trong nước ngầm bằng hệ thiết bị điện di mao quản đa kênh điều khiển tự động 2015 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
4 Tối ưu quy trình tách các nhóm anion và cation cơ bản trong mẫu nước nhằm phân tích đồng thời các ion bằng hệ thiết bị điện di mao quản xách tay tự động loại 2 kênh 2015 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5 In – house- made capillary electroforesis instruments coupled with contactless conductivity detection as a simple and inexpensive solution for water analysis: a case study in Vietnam 2015 Tạp chí Inviron. Sci.: Processes Impacts
6 Phát triển quy trình xác định lượng vết một số thuốc giảm đau trong nước thải bằng hệ thiết bị điện di mao quản xách tay điều khiển tự động 2015 Tạp chí Hóa học
7 Triple – channel portable cappillary electroforesis instrument with individual background electrolytes for the concurrent separations of anionic and cationic species 2016 Tạp chí Analytica Chimica Acta
8 Sơ bộ đánh giá dư lượng một số thuốc giảm đau không thuộc nhóm steroid trong nước thải Hà Nội 2016 Tạp chí Hóa học
9 Screening determination of pharmaceutical pollutants in different water matrices using dual-channel capillary electrophoresis coupled with contactless conductivity detection 2016 Tạp chí Talanta

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm