Thứ Tư ,Tháng Sáu 20, 2018

Giảng viên: Lê Ngọc Lý - Khoa Cơ sở kỹ thuật

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lê Ngọc Lý
Tiến sỹ
15/11/1978
Nam
Nghệ An
P510 Nhà H1 - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải - Số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
0988895474
lyln@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ sở kỹ thuật

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính Quy
Đại học Giao thông vận tải
Xây dựng Cầu đường
Việt Nam
2001
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng công trình đặc biệt và ngầm mỏ
2008
Học viện Kỹ thuật quân sự
Cơ kỹ thuật
2013
Học viện Kỹ thuật quân sự
Phân tích động lực học kết cấu tấm mỏng chịu tải trọng di động

3. Ngoại ngữ

Anh Văn
B2

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm, Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính, Tiếng Anh B2

Quá trình công tác chuyên môn

8/2001-3/2003 Công ty Cổ phần Cầu 14, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 Kỹ sư, kỹ thuật viên
4/2003-10/2003 Công ty Cổ phần xây dựng CT1, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 Kỹ sư, kỹ thuật viên
11/2003-5/2010 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Giảng viên
6/2010-3/2011 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Tổ phó Tổ bộ môn Cầu
4/2011-4/2013 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Phó trưởng Bộ môn Cầu
5/2013-01/2014 Bộ môn Kết cấu – Vật liệu, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Phó trưởng bộ môn, phụ trách Bộ môn Kết cấu – Vật liệu
01/2014 - 03/2016 Bộ môn Kết cấu – Vật liệu, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Trưởng Bộ môn Kết cấu – Vật liệu
04/2016 đến nay Khoa Cơ sở kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Cơ sở kỹ thuật

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 1- TCVN 8786 - SƠN TÍN HIỆU GIAO THÔNG  SƠN VẠCH ĐƯỜNG HỆ NƯỚC YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ (Traffic Paints – Road marking materials: Water-borne paint – Specifications and test methods ); 2- TCVN 8787 - SƠN TÍN HIỆU GIAO THÔNG  SƠN VẠCH ĐƯỜNG HỆ DUNG MÔI YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ (Traffic Paints – Road Marking Materials: Solventborne Paint – Specifications and Test Methods); 3- TCVN 8791 - SƠN TÍN HIỆU GIAO THÔNG – VẬT LIỆU KẺ ĐƯỜNG PHẢN QUANG NHIỆT DẺO – YÊU CẦU KỸ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP THỬ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU (Traffic paints – Thermoplastic road marking materials – Specifications, Test methods, Constructions and Acceptances). 2015 Cấp Bộ Chủ nhiệm Tiêu chuẩn

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Tương tác của hệ dao động di động với tấm mỏng 2009 Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc
2 Dao động của tấm có sườn chịu khối lượng di động 2010 Tạp chí Khoa học kỹ thuật – Học viện Kỹ thuật quân sự, Số 135
3 Nghiên cứu dao động của dầm dưới tác dụng đồng thời của tải trọng di động và động đất 2010 Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ X
4 Dao động của tấm trên các liên kết đàn hồi chịu tải trọng di động 2011 Tạp chí Khoa học kỹ thuật – Học viện Kỹ thuật quân sự, Số 144
5 Phân tích động lực tấm mỏng trên liên kết phi tuyến chịu tải trọng di động 2013 Tạp chí Khoa học kỹ thuật – Học Viện kỹ thuật quân sự, Số 152
6 Phân tích động lực của tấm trên liên kết đàn hồi chịu tác dụng của thân xe 4 bậc tự do di động 2013 Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự – Viện khoa học và công nghệ quân, Số 23
7 Nghiên cứu phản ứng động của tấm chịu tác dụng của tải trọng di động bằng thực nghiệm 2013 Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm