Thứ Tư ,Tháng Một 23, 2019

Giảng viên: Lê Nguyên Khương - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lê Nguyên Khương
Tiến sĩ
21/04/1985
Nam
Nam Định
72A Nguyen Trãi, Thanh Xuân
09 678 678 --
khuongln@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính Quy
Trường Cầu Đường Paris - Cộng Hòa Pháp
Cầu Đường
Cộng Hòa Pháp
2010
Trường Đại Học Xây Dựng
2010

2. Sau đại học:

Cầu đường
2010
Cầu đường Paris - Cộng Hòa Pháp
Kỹ thuật Xây Dựng
2015
Học viện ứng dụng Quốc gia INSA-Lyon - Cộng Hòa Pháp
Nghiên cứu ứng xử kết cấu BTCT gia cố bằng vật liệu composite dưới tác động của động đất

3. Ngoại ngữ

Tiếng Pháp
Thông thạo
Tiếng Anh
Tốt

4. Chứng chỉ:

Trung cấp chính trị

Quá trình công tác chuyên môn

2008-2009 Tổng công ty đường sắt Pháp (SNCF) Tính toán; kiểm tra; mô hình cầu đường sắt cao tốc
2010-2011 EGIS-JMI Pháp Kỹ sư thiết kế cầu
2011-2014 Học viện ứng dụng quốc gia Pháp (INSA de Lyon) Nghiên cứu sinh Tiến sĩ
2014-2015 Học viện ứng dụng quốc gia Pháp (INSA-Lyon) và EDF Pháp Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ
2015-Nay Bộ môn Kết cấu-Vật liệu Khoa công trình, ĐH Công nghệ GTVT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Sử dụng vật liệu composite TRC trong việc gia cường, sửa chữa kết cấu công trình Cấp Nhà nước Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu tính toán mái taluy gia cố bằng vật liệu composite 2007 Cấp Trường Chủ nhiệm
3 Benchmark on the beyond design seismic capacity of reinforced concrete shear walls 2014 Phụ trách nghiên cứu (INSA-Lyon, Cộng hòa Pháp)
4 Benchmark on the beyond design seismic capacity of reinforced concrete shear walls Phase 1 2016 Phụ trách nghiên cứu (Đề tài trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Công nghệ GTVT & INSA-Lyon, Cộng hòa Pháp)
5 Nghiên cứu hệ thống cảnh báo vi phạm chiều cao tĩnh không ứng dụng trong giao thông đường thủy 2016 Cấp Trường Chủ nhiệm
6 Benchmark on the beyond design seismic capacity of reinforced concrete shear walls Phase 2 2017 Phụ trách nghiên cứu (Đề tài trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Công nghệ GTVT & INSA-Lyon, Cộng hòa Pháp)
7 Numerical and experimental study on the use of textile reinforced concrete (TRC) for strengthening of existing structure 2018 Phụ trách nghiên cứu (Đề tài trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Công nghệ GTVT & Đại học ENISE, Cộng hòa Pháp)

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Two local concrete models for simulating asymmetric RC structures under earthquake loadings 2014 WORKSHOP SMART2013, Paris (France), November, 2014
2 Pushover experiment and numerical analyses on CFRP-retrofit concrete shear walls with different aspect ratios 2014 Composite Structures, Volume 113, 403–418
3 Local and Non Local approaches for simulating CFRP-reinforced concrete shear walls under monotonic loads 2013 COMPDYN 2013, Kos Island, Greece.
4 Comparaison de modèles de comportement béton pour la simulation des tests SMART 2013 2015 The Ninth National AFPS Conference 2015, Marne-La-Vallée, France
5 RC short shear walls subjected to seismic loading 2016 Nuclear Engineering and Designs
6 Phân tích cột ngắn bê tông cốt thép gia cường frp bằng phương pháp thực nghiệm và mô hình hóa 2016 Tạp chí Giao Thông Vận Tải
7 Mô hình kết cấu bê tông cốt thép bất đối xứng chịu hiệu ứng xoắn dưới tác động của động đất 2016 Tạp chí Cầu Đường
8 Essais expérimentaux et analyse par éléments finis des murs de contreventement en béton armé non renforcés et renforcés par TFC 2013 Construction and Sustainable Development, CIGOS 2013, France
9 Analyse spectrale de la tour cattenom dans le cas de sollicitation sismique 2013 Projet de recherche INSA-Lyon, EDF
10 Contribution à la compréhension du comportement des structures renforcées par FRP sous séismes 2015 These.fr, France
11 Approaches to determine the ultimate strength and failure mechanisms of RC short columns retrofitted by FRP 2016 European journal of environmental and civil engineering
12 Experimental investigations of reinforced concrete beams repaired/reinforced by TRC composites 2017 Journal of Composite Structures
13 Áp dụng vật liệu composite trc trong việc sửa chữa, gia cường kết cấu công trình 2017 Tạp chí Giao Thông Vận Tải
14 Hệ thống cảnh báo vi phạm chiều cao tĩnh không ứng dụng trong giao thông đường thủy 2016 Tập san - Hội nghị an toàn Giao thông Quốc gia 2016
15 Modelling of cfrp strengthening on the behavior of rc slender columns 2017 Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây Dựng - Số đặc biệt
16 Simulation of reinforced concrete short shear walls subjected to seismic loading 2017 Proceedings of the fourth international conference CIGOS Vietnam 2017
17 Analytical and numerical solutions for heat transfer and effective thermal conductivity of cracked media 2018 Journal of Applied Geophysics
18 An experimental study for in-plane cyclic behavior of clay masonry walls reinforced by TRC composites 2018 7th International Conference on Protection of Structures Against Hazards
19 Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng bê tông cốt lưới dệt TRC gia cường bản bê tông cốt thép 2018 Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 14
20 Giải pháp lai gia cường bê tông cốt lưới sợi dệt nhằm nâng cao khả năng chịu lực của dầm bê tông cốt thép 2018 Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng
21 Hệ thống cảnh báo vi phạm chiều cao tĩnh không - Ứng dụng trong giao thông đường thủy 2018 Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2018

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 KM-Editor's user manuel 2014 France
2 Comportement des structures renforcées par FRP sous séismes 2015 INSA-Lyon, France

4. Hướng dẫn sau đại học

1 Dương Đức Tiến Phân tích dao động của tấm mặt đường BTXM nhiều lớp trên nền đàn hồi chịu tải trọng di động Thạc sĩ 2018

Các hướng nghiên cứu quan tâm