Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Lê Quang Huy - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lê Quang Huy
Thạc sỹ
23/11/1983
Nam
Hà Nội
Bộ môn Đường - Khoa Công trình - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
0983092145
huylq@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Giao thông vận tải Hà Nội
Xây dựng Đường bộ
Việt Nam
2007
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
2011
Đại học Giao thông vận tải Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

Từ tháng 7/2007 đến tháng 11/2009 Công ty cổ phần tư vấn quốc tế Cán bộ tư vấn thiết kế
Từ tháng 12/2009 đến tháng 12/2010 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 Cán bộ tư vấn thiết kế
Từ tháng 1/2011 đến tháng 6/2011 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Reenco Cán bộ tư vấn thiết kế
Từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 4 năm 2012 Viện nghiên cứu quản lý đất đai Cán bộ
Từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 4 năm 2013 Bộ môn Địa kỹ thuật - Khoa công trình - ĐH CN GVVT Giảng viên
Từ tháng 4 năm 2013 đến nay Bộ môn Đường Bộ - Khoa công trình - ĐH CN GTVT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu cơ sở khoa học để khắc phục các điểm đen trên đường giao thông 2015 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
2 Tiếp cận mới về dao động tuyến tính và phi tuyến của tấm bê tông cốt thép 2015 Cấp Trường Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm