Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Lê Thu Sao - Công Đoàn

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lê Thu Sao
Tiến sỹ
20/11/1971
Nữ
Nam Định
P 306 H1 Đại học Công nghệ GTVT
0243.854.3091
lethusao@utt.edu.vn
Hà Nội
Công Đoàn

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính qui
Đại học Giao thông vận tải
Vận tải đường sắt
Việt Nam
1993
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Quản trị kinh doanh (VTĐS)
2003
Đại học Giao thông vận tải
Tổ chức và Quản lý vận tải
2013
Đại học Giao thông vận tải
Đổi mới công tác sản xuất kinh doanh Vận tải đường sắt theo hướng gắn với thị trường và hội nhập quốc tế.

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Thành thạo

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ giảng dạy đại học, cao đẳng

Quá trình công tác chuyên môn

01/1994 - 04/2004 Trường Cao đẳng GTVT (nay là Đại học Công nghệ GTVT) Giảng viên
04/2004 - 9/2009 Trường Cao đẳng GTVT (nay là Đại học Công nghệ GTVT) Giảng viên; Phó Trưởng bộ môn Vận tải sắt
10/2009 - 06/2010 Trường Cao đẳng GTVT (nay là Đại học Công nghệ GTVT) Giảng viên chính; Trưởng bộ môn Vận tải sắt
6/2010 - nay Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng viên chính; Phó Trưởng khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Một số giải pháp phát triển thị phần vận tải hàng hóa cho ngành Đường sắt/SXKD VTĐS 2004 Cấp Trường Chủ nhiệm
2 Một số vấn đề về nhu cầu vận tải trong kinh tế thị trường 2006 Cấp Trường Chủ nhiệm
3 Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quản trị kinh doanh VTĐB 2009 Cấp Bộ Thư ký
4 Chương trình khung nghề Quản trị kinh doanh VTĐB trình độ Cao đẳng, Trung cấp/ 2009 Cấp Bộ Thành viên
5 Nghiên cứu phát triển dịch vụ Logistics trong ngành vận tải 2009 Cấp Trường Chủ nhiệm
6 Chương trình khung ngành Khai thác Vận tải sắt hệ Trung cấp 2010 Cấp Bộ Chủ nhiệm
7 Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực quản lý và khai thác đường sắt đô thị ở Việt Nam 2013 Cấp Bộ Thành viên
8 Nghiên cứu xây dựng phương án tổ chức vận chuyển container trên đường sắt kết nối các phương thức vận tải trên trục Bắc-Nam 2016 Cấp Bộ Chủ nhiệm
9 Nghiên cứu xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của vận tải hàng hóa bằng đường sắt 2016-2018 Cấp Nhà nước Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Nguyễn Hữu Hà, Lê Thu Sao, Nhu cầu vận chuyển hành khách trong kinh tế thị trường 2005 Tạp chí GTVT
2 Lê Thu Sao, Tác động của các yếu tố thuộc môi trường sản xuất kinh doanh đến hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt trong điều kiện hiện nay 2011 Tạp chí GTVT
3 Lê Thu Sao, Sử dụng phân tích SWOT trong xây dựng chiến lược kinh doanh vận tải đường sắt 2011 Tạp chí GTVT
4 Lê Thu Sao, Nguyễn Hữu Hà, Đổi mới công tác sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt theo hướng gắn với thị trưởng và hội nhập quốc tế 2012 Tạp chí GTVT
5 Lê Thu Sao, Hoạt động vận chuyển container trên đường sắt, những vấn đề hiện tại và giải pháp cho tương lai 2015 Tạp chí GTVT
6 Lê Thu Sao, Đánh giá hệ quả của việc gia tăng phương tiện giao thông cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội 2016 Kỷ yếu Hội thảo Đề xuất các giải pháp giảm thiểu ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội (Sở GTVT Hà Nội)
7 Lê Thu Sao, Logistics trong kinh doanh thương mại điện tử, thực trạng và giải pháp cho thị trường Việt Nam 2017 Tạp chí GTVT
8 Lê Thu Sao, Xây dựng PA vận chuyển container trên đường sắt kết nối các phương thức vận tải trên trục Bắc - Nam 2017 Tạp chí GTVT
9 Lê Thu Sao, Giải pháp nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt 2017 Tạp chí GTVT
10 Lê Thu Sao, Thu hút nhu cầu sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng tại TP Hà Nội, thực trạng và giải pháp 2017 Tạp chí GTVT

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Lê Thu Sao (chủ biên), Nguyễn Hữu Hà, Giáo trình Tổ chức chạy tàu 1 2016 NXB Giao thông vận tải

4. Hướng dẫn sau đại học

1 Thái Thanh Tuấn (hướng dẫn chính) Tăng cường công tác quản lý dịch vụ nhà chung cư của xí nghiệp 2 thuộc công ty TNHH MTV Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tại Hà Nội Thạc sĩ 2015
2 Lê Thị Ái Hiên (hướng dẫn chính) Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA tại Sở Giao dịch III - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Thạc sĩ 2015

Các hướng nghiên cứu quan tâm