Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Lê Tuyết Nhung - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lê Tuyết Nhung
Thạc sĩ
11/07/1990
Nữ
Vĩnh Phúc
P508H1 - Bộ môn kế toán - kiểm toán - Trường đại học công nghệ GTVT
0916884786
nhunglt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học GTVT
Kế toán tổng hợp
Việt Nam
2012
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kế toán
2016
Trường đại học công nghiệp Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Thành thạo

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học

Quá trình công tác chuyên môn

2012-nay Trường đại học công nghệ Giao thông vận tải Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng tại công ty CP đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà Tháng 9/2017 Cấp Trường Cán bộ tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Bàn về chi phí tiền lương khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Tháng 7/2016 Tạp chí tài chính
2 Chi phí khấu hao tài sản cố định khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Tháng 8/2017 Tạp chí tài chính

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm