Thứ Hai ,Tháng Mười Hai 10, 2018

Giảng viên: Lê Văn Hiệp - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lê Văn Hiệp
Thạc sỹ kỹ thuật
16/04/1984
Nam
Hà Nội
Thôn Phượng Nghĩa - Phụng Châu - Chương Mỹ - Hà Nội
0972418804
hieplv@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
Trường Đại học Giao thông vận tải Hà nội
Địa kỹ thuật công trình giao thông
Việt Nam
2009
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
2014
Trường Đại học Giao thông vận tải Hà nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng anh
trung bình

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

8/2009 - 3/2011 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Thanh Hà Kỹ thuật
3/2011- 8/2011 Công ty TNHH một thành viên 319.1 Kỹ thuật
10/2011 - nay Bộ môn Địa kỹ thuật - Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Giáo trình Địa chất công trình 2014 Đại học Công Nghệ giao thông vận tải

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm