Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Lê Văn Mạnh - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Lê Văn Mạnh
Tiến sĩ
10/10/1982
Nam
Hà Nội
Phòng 101-A4, Bộ môn Tin học Công trình, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
919991066
lemanhds@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Giao thông đường bộ Mátxcơva (MADI)
Cầu - Hầm
Liên bang Nga
2007
Ngôn ngữ Anh
2014

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Công trình giao thông
2011
Trường Đại học Tổng hợp Kĩ thuật Giao thông Đường bộ Matxcơva (MADI)
Thiết lập phương pháp và chương trình tối ưu hóa thiết kế kết cấu cầu dây văng liên hợp thép- bê tông cốt thép

3. Ngoại ngữ

Tiếng Nga
Thành thạo
Tiếng Anh
Thành thạo

4. Chứng chỉ:

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng

Quá trình công tác chuyên môn

2018-nay Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Phó trưởng bộ môn Thí nghiệm - Tin học công trình, Giảng viên
2016-2018 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Phó trưởng bộ môn, Phụ trách bộ môn Tin học Công trình, Giảng viên
2011-2016 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng viên bộ môn Cầu
2011 Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội - Cơ sở 2 TP. Hồ Chí Minh Phó trưởng liên bộ môn Công trình, Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Đề xuất một phương pháp tính toán lực xung kích đối với cầu đường bộ 2012 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
2 Nghiên cứu tính toán tối ưu tiết diện thanh chịu nén trên cơ sở điều kiện ổn định. 2013 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
3 Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định khả năng chịu tải của kết cấu nhịp cầu đường sắt bê tông cốt thép được sửa chữa tăng cường bằng vật liệu polymer cốt sợi carbon (CFRP). 2016 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Обобщенная конструктивная форма сталежелезобетонных двухпилонных вантовых автодорожных мостов и блок-схема программы автоматизации их проектирования 2010 Строительная механика инженерных конструкций и сооружений
2 Экономия на балках 2007 Мир Дорог
3 Обобщенная конструктивная форма сталежелезобетонного двухпилонного вантового моста 2010 Исследование мостовых и тоннельных сооружений
4 Оптимизация независимых параметров сталежелезобетонных двухпилонных вантовых автодорожных мостов 2010 Наука и техника в дорожной отрасли
5 Применение метода конечных элементов для расчета двухпилонных вантовых мостов 2010 Исследование мостовых и тоннельных сооружений
6 Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính hệ số xung kích cầu đường bộ, 2013 Tạp chí cầu đường Việt Nam
7 Phân tích đánh giá thực trạng và triển vọng phát triển phương pháp tính hệ số xung kích cầu đường bộ 2013 Tuyển tập Hạ tầng giao thông Việt nam với phát triển bền vững, TISDV-2013
8 Phân tích đánh giá thực trạng và triển vọng phát triển phương pháp mô hình hoạt tải cho cầu đường bộ 2014 Tạp chí Giao thông vận tải
9 Nghiên cứu tính toán tối ưu tiết diện thanh thép chịu nén trên cơ sở điều kiện ổn định theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5575-2012 2015 Tạp chí Giao thông vận tải
10 Phân tích đánh giá phương pháp tính hệ số xung kích cầu đường bộ trong kiểm định cầu cũ 2016 Tạp chí Giao thông vận tải
11 Phân tích đánh giá nguyên nhân hư hỏng khe co giãn và mặt cầu do lực xung kích, đề xuất giải pháp giảm thiểu các hư hỏng 2018 Tạp chí Giao thông vận tải
12 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác khe co giãn dọc giữa dầm cầu bê tông cố thép cũ và phần mở rộng 2018 Tạp chí Cầu đường Việt Nam

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Thiết kế kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép 2017 Nhà xuất bản giao thông vận tải

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm