Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Mai Thị Hải Vân - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Mai Thị Hải Vân
Tiến sỹ kỹ thuật
00/00/0000
Nữ
Hà Nội
54 - Triều Khúc- Thanh Xuân
0000000000
vanmth@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội
Xầy dựng cầu đường
Việt Nam
2003
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
2007
Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
2017
Học viện Kỹ thuật quân sự
Ứng dụng định lý giới hạn dưới của phương pháp phân tích giới hạn để tính toán sức chịu tải của tấm BTXM mặt đường

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Tiếng Anh B2- Châu Âu ; Chứng chỉ Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 2, Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Quá trình công tác chuyên môn

10/2003 - 4/2011 Tổ Cơ Sở - Trường Cao đẳng GTVT(nay là Trường Đại học công nghệ GTVT) Giảng dạy, nghiên cứu khoa học
5/2011 đến nay Bộ môn Đường - Khoa công trình - Đại học Công nghệ GTVT Giảng dạy, nghiên cứu khoa học
9/2003 -10/2007 Trường Đại học GTVT Học thạc sĩ
9/2014 - 9/2017 Học viện kỹ thuật quân sự Tiến sỹ

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Kinh nghiệm bồi dưỡng kiến thức cho sinh viên dự thi sinh viên giỏi môn học cơ sở 2008 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Phân tích đàn hồi tấm chữ nhật chịu uốn sử dụng nội lực làm ẩn 4/2014 Tạp chí Cầu đường Việt Nam
2 Phương pháp tính tấm chữ nhật chịu uốn có xét biến dạng trượt ngang sử dụng nội lực làm ẩn 7/2015 Tạp chí Giao thông vận tải
3 Phương pháp tính tấm trên nền đàn hồi chịu uốn có xét biến dạng trượt ngang sử dụng nội lực làm ẩn 10/2015 Tạp chí Giao thông vận tải
4 Bài toán xác định tải trọng giới hạn của tấm tựa khớp theo hai định lý giới hạn 3/2016 Nội san Khoa học và công nghệ GTVT, trường ĐH Công nghệ GTVT
5 Phương pháp xác định tải trọng giới hạn của tấm tựa khớp theo hai định lý giới hạn 10/2016 Tạp chí Giao thông vận tải
6 Nghiên cứu ảnh hưởng của biến dạng trượt ngang đến sự phân bố nội lực và độ võng của tấm trên nền đàn hồi 12/2017 Tạp chí Giao thông vận tải
7 Analyze the elasticity of the bending plate on the winkler foundation have to consider the effect of transverse shearing deformations by the variational principle of energy 1/2018 Vasect journal of structural engineering & contruction technology

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm