Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Ngô Thị Hồng Quế - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Ngô Thị Hồng Quế
Thạc sỹ
02/04/1978
Nữ
Thái Bình
Bộ môn Kết cấu-Vật liệu, Khoa Công trình, ĐH CN GTVT
Chưa có thông tin
quenth@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học chính quy
Đại học GTVT
Xây dựng Cầu hầm
Việt Nam
2001
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng Cầu hầm
2011
Đại học GTVT
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ quản lý hành chính NN và quản lý ngành GD&ĐT, Chứng chỉ NVSP cho GV Đại học, Cao đẳng, Quản lý và Công nghệ xây dựng Cầu hầm, Bồi dưỡng KCT theo Euro Code

Quá trình công tác chuyên môn

10/2001-12/2006 Phân hiệu Cao đẳng GTVT MN, Thái Nguyên Giảng viên Tổ Cầu đường (Đã đảm nhiệm giảng dạy các môn học Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu, Kết cấu công trình, Thiết kế cầu, Xây dựng cầu, tham gia hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp), Ủy viên BCH Đoàn trường nhiệm kỳ III, Ủy viên BCH Liên chi Đoàn Phân hiệu CĐ GTVTMN nhiệm kỳ III, IV
01/2007-04/2011 Bộ môn Cầu, Khoa Công trình, Cao đẳng GTVT Hà Nội Giảng dạy (Đảm nhiệm giảng dạy các môn học Cơ học kết cấu, Kết cấu Bê tông cốt thép, Kết cấu thép, Thiết kế cầu, tham gia hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp) và Nghiên cứu khoa học
04/2011-4/2013 Bộ môn Cầu, Khoa Công trình, Đại học Công nghệ GTVT Giảng dạy (Đảm nhiệm giảng dạy các môn học Cơ học kết cấu, Kết cấu Bê tông cốt thép, Kết cấu thép, Thiết kế cầu, tham gia hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp) và Nghiên cứu khoa học
5/2013-nay Bộ môn Kết cấu-Vật liệu, Khoa Công trình, Đại học Công nghệ GTVT Giảng dạy (Đảm nhiệm giảng dạy các môn học Cơ học kết cấu, Kết cấu Bê tông cốt thép, Kết cấu thép, hướng dẫn Đồ án môn học, Đồ án Chuyên đề tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp ) và Nghiên cứu khoa học

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu ảnh hưởng thay đổi góc chéo đến phân bố nội lực trong cầu dầm chéo góc trên đường ô tô tiết diện chữ I 2013 Cấp Trường Chủ nhiệm
2 Tính toán dầm Bê tông cốt thép chịu lực cục bộ theo nguyên lý giàn ảo (Strut and tie) 2013 Cấp Trường Tham gia
3 Tiêu chuẩn ”Bitum – Xác định đặc tính chống nứt ở nhiệt độ thấp bằng phương pháp kéo trực tiếp“ 2015 Cấp Bộ Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Vạch kẻ đường dạng băng keo – khả năng ứng dụng và một số kết quả thử nghiệm ban đầu trong chỉ dẫn an toàn giao thông ở Việt Nam 2015 Tạp chí Giao thông vận tải, Số đặc biệt, tháng 8-2015
2 MÔ HÌNH KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP BẤT ĐỐI XỨNG CHỊU HIỆU ỨNG XOẮN DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐỘNG ĐẤT 2016 Tạp chí Cầu đường ISSN 1859-459X, tháng 7-2016
3 ANALYSIS OF FRP-STRENGTHENED SHORT RC COLUMNS BY ANALYTICAL AND NUMERICAL APPROACHES 2016 Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818, tháng 7-2016

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm