Thứ Tư ,Tháng Một 23, 2019

Giảng viên: Ngô Thị Thanh Hương - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Ngô Thị Thanh Hương
Tiến sĩ kỹ thuật
04/12/1977
Nữ
Nam Định
Văn phòng khoa, khoa công trình, trường đại học công nghệ GTVT
0989207688
huongntt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường đại học Giao thông vận tải
Xây dựng cầu đường bộ
Vietnam
2000
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng công trình giao thông
2006
Trường đại học Giao thông vận tải
Xây dựng sân bay
2012
Học viện kỹ thuật Quân sự
Nghiên cứu tính toán ứng suất trong nền đất các công trình giao thông

3. Ngoại ngữ

Tiếng anh
Khá
Tiếng pháp
Trung bình

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

09/2000-06/2007 Tổ môn Cầu cảng, khoa Công trình, trường Cao đẳng GTVT (nay là trường ĐHCNGTVT) Giảng viên
06/2007- 09/2011 Tổ môn Cơ học đất- VLXD, Khoa Công trình- Trường Cao đẳng GTVT (nay là trường ĐHCNGTVT) Tổ trưởng tổ môn, giảng viên
09/2011-8/2012 Bộ môn Cơ học đất- VLXD, Khoa Công trình, trường Đại học Công nghệ GTVT (nay là Bộ môn Địa Kỹ thuật) Trưởng bộ môn, giảng viên
8/2012- 4/2015 Văn phòng khoa, khoa Công trình, trường Đại học Công nghệ GTVT Phó trưởng khoa Công trình, Trưởng bộ môn Địa kỹ thuật, giảng viên
04/2015-nay Văn phòng khoa, khoa Công trình, trường Đại học Công nghệ GTVT Phó trưởng khoa, phụ trách khoa Công trình, trưởng bộ môn Địa kỹ thuật, giảng viên
04/2015-11/2018 Văn phòng khoa, khoa Công trình, trường Đại học Công nghệ GTVT Phó trưởng khoa Công trình, phụ trách khoa Công trình, giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu giải pháp tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu áo đường tại các trạm thu phí, bãi đỗ xe và các đoạn dốc. 2008 Cấp Bộ Thành viên
2 Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu mặt đường có lớp bê tông nhựa trên nền bê tông xi măng. 2010 Cấp Bộ Thành viên
3 Đề xuất giải pháp tái sử dụng tại chỗ vật liệu phế thải trong sử chữa, nâng cấp đường ô tô, Ngành Giao thông. 2011 Cấp Bộ Thành viên
4 Đề xuất giải pháp tái sử dụng tại chỗ vật liệu phế thải trong sử chữa, nâng cấp đường ô tô, Ngành Giao thông. 2013 Cấp Bộ Thành viên
5 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ "Do-nou" trong xây dựng đường Giao thông nông thôn ở Việt Nam 2013 Cấp Bộ Thành viên
6 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ neo trong đất để gia cố đê biển sử dụng làm nền đường ô tô ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng 2015 Cấp Nhà nước Chủ nhiệm đề tài nhánh
7 Bitum – Phương pháp xác định các đặc tính lưu biến sử dụng lưu biến kế cắt động 2016 Cấp Bộ Chủ nhiệm
8 Dự báo và đánh giá ảnh hưởng việc thi công hố móng sâu đến môi trường địa kỹ thuật lân cận 2016 Cấp Trường Thành viên
9 Nghiên cứu khả năng gia cố đất bằng chất kết dính GEOPOLYMER tro bay thông qua chỉ số CBR trong phòng thí nghiệm 2016 Cấp Trường Thành viên
10 Nghiên cứu ứng dụng giải pháp dùng hệ thống ống lọc thoát nước nhằm ổn định mái dốc. 2018 Cấp Trường Chủ nhiệm
11 Nghiên cứu thiết kế chế tạo bê tông cốt liệu nhẹ và đề xuất sử dụng cho công trình giao thông 2018 Cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài
12 Nghiên cứu sử dụng Puzowlan tự nhiên trong xây dựng và bảo trì các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 2019 Cấp Nhà nước Chủ nhiệm đề tài nhánh

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Nghiên cứu trạng thái ứng suất tự nhiên của nền đất 2011 Tạp chí Giao thông vận tải
2 Nghiên cứu tính toán tải trọng tới hạn của nền đất 2011 Tạp chí Địa kỹ thuật
3 Nghiên cứu trạng thái ứng suất do tác dụng của tải trọng ngoài bằng sai phân hữu hạn 2011 Tạp chí Cầu đường Việt nam
4 Nghiên cứu trạng thái ứng suất trong lăng trụ cát do tác dụng của trọng lượng bản thân 2011 Tạp chí Cầu đường Việt nam
5 Tiêu chuẩn Mohr-Coulomb mở rộng có xét đến độ chặt phá hoại của đất mặt trượt 2014 Tạp chí Giao thông vận tải
6 Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm đặc tính lưu biến bitum sử dụng tại Việt Nam 2015 Tạp chí Giao thông vận tải
7 Tính toán ổn định nền công trình đường khi sử dụng vải địa kỹ thuật 2007 Tạp chí Địa kỹ thuật
8 Khả năng xây dựng đường giao thông nông thôn bằng đất tại chỗ trộn với xi măng, phụ gia RoadCem và puzơlan tự nhiên 2017 Tạp chí Giao thông vận tải
9 A Novel Hybrid Model of Rotation Forest Based Functional Trees for Landslide Susceptibility Mapping: A Case Study at Kon Tum Province, Vietnam 2017 Advances and Applications in Geo-spatial Technology and Earth Resources (SPRINGER book chapter)
10 Calculation of Instability of Retaining Wall Of Roads Influenced By Groundwater Level 2018 International Journal of Civil Engineering and Technology (India) - SCOPUS Indexed Journal
11 Modeling of Determination of Effective Stress of Soil 2018 International Journal of Applied Engineering Research (India)
12 Nghiên cứu ảnh hưởng của cọc đất xi măng đến khả năng chịu lực của tường vây 2018 Tuyển tâp công trình khoa học Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X, Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Cơ học đất 2014 Nhà xuất bản Giao thông vận tải
2 Cơ học đất 2017 Nhà xuất bản Xây dựng

4. Hướng dẫn sau đại học

1 Bùi Mạnh Lực Tính toán và đánh giá ảnh hưởng các móng liền kề nhà dân dụng Thạc sĩ 2015
2 Trần Hồng Linh Nghiên cứu thực nghệm các đặc tính cơ lý của đất trộn xi măng và phụ gia roadcem làm đường giao thông nông thôn Thạc sĩ 2017
3 Lưu Thi Hương Giang Nghiên cứu tỷ lệ trộn hợp lý giữa các thành phần của hỗn hợp đất tại chỗ gia cố xi măng, Puzolan tự nhiên và phụ gia để làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Thạc sĩ 2018
4 Nguyễn Quang Khoát Nghiên cứu so sánh kết quả dự báo lún của nền đường trên đất yếu gia cố bằng cọc cát đầm theo các phương pháp khác nhau Thạc sĩ 2018
5 Nguyễn Thành Trung Nghiên cứu xây dựng mô hình thử nghiệm cho bê tông xi măng mặt đường giao thông nông thôn có sử dụng tro xỉ nhà máy nhôm Đắk Nông Thạc sĩ 2018

Các hướng nghiên cứu quan tâm