Thứ Tư ,Tháng Một 23, 2019

Giảng viên: Ngô Thị Thu Tình - Khoa Công nghệ thông tin

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Ngô Thị Thu Tình
Thạc sỹ
00/00/0000
Nữ
Chưa có thông tin
Bộ môn Điện tử viễn thông, phòng 403H1, Đại học CNGTVT, 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Chưa có thông tin
tinhntt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Điều khiển tự động
Việt Nam
2010
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Điều khiển và Tự động hóa
2016
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
B1

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

2010-2012 Công ty TNHH SAMSUNG Electronics Việt Nam Kỹ sư phần cứng
2012 - nay Bộ môn Điện tử viễn thông, Đại học CNGTVT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Dao Phuong Nam, Ngo Thi Thu Tinh, Vu Van Binh and Tran Khanh Nguyen, “A Robust Adaptive Dynamic Controller for an Uncertain Mobile Robot System,” in Proc.The 7th AUN/SEED – Net Regional Conference in Mechanical and Manufacturing Engineering., Oct. 2014, pp. 164 – 170. 2014 The 7th AUN/SEED – Net Regional Conference in Mechanical and Manufacturing Engineering

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm