Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Ngô Thu Ngọc - Bộ môn Giáo dục thể chất

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Ngô Thu Ngọc
01/07/1989
Nữ
Hưng Yên
54 Triều khúc, P Thanh Xuân Nam, Q Thanh Xuân, Tp Hà Nội
0965643168
ngocnt89@utt.edu.vn
Hà Nội
Bộ môn Giáo dục thể chất

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Giáo dục thể chất
Việt Nam
2011
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Giáo dục học
2014
Trường Đại học TDTT Từ Sơn
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Tiếng Anh, Tin học văn phòng, Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

2011 - 2012 Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục đào tạo Công tác văn phòng
2012 đến nay Bộ môn Giáo dục thể chất Giảng dạy môn GDTC

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức bền chuyên môn môn cầu lông cho sinh viên trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 2017 Cấp Trường Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm