Thứ Tư ,Tháng Mười Hai 12, 2018

Giảng viên: Ngô Xuân Đinh - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Ngô Xuân Đinh
Tiến sĩ
30/12/1986
Nam
Bắc Ninh
Bộ môn Vật lý - Khoa Khoa học cơ bản - Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải (54-Triều Khúc-Thanh Xuân-Hà Nội)
0989936619
dinhnx@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội
Vật lý
Việt Nam
2008
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Vật lý chất rắn
2011
Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội
Vật liệu điện tử
2017
Viện AIST- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano lai trên cơ sở hạt nano bạc và nano carbon định hướng ứng dụng trong kháng khuẩn và cảm biến quang SERS

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
B2

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

5/2012 đến nay Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Giảng dạy, Nghiên cứu khoa học

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu phát triển các vật liệu nano lai (nanohybrid) trên cơ sở hạt nano kim loại hoặc hạt nano từ và vật liệu nano carbon nhằm ứng dụng trong các màng lọc không khí kháng khuẩn và cảm biến sinh học 2015 Cấp Nhà nước Thành viên
2 Nghiên cứu tổng hợp và phát triển các hệ vật liệu nano lai đa chức năng chứa nano carbon, hạt oxit sắt từ và hạt bạc nano kim loại trong y sinh và kiểm soát môi trường 2018 Cấp Nhà nước NCS

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Chế tạo và khảo sát tính chất của hạt nano ZnO có và không có chất phụ gia PVP 2010 Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội
2 Photochemical decoration of silver nanoparticles on graphene oxide nanosheets and their optical characterization 2014 Journal of Alloys and Compounds
3 Synthesis and Characterization of Silver Nanoparticles-decorated Carbon Nanotubes (Ag-CNTs) Nanohybrids 2014 The 2nd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN2014), Hanoi University of Science and Technology
4 Decoration of Silver Nanoparticles on Multiwalled Carbon Nanotubes: Antibacterial Mechanism and Ultrastructural Analysis 2015 Journal of Nanomaterials
5 Water-dispersible silver nanoparticles-decorated carbon nanomaterials: synthesis and enhanced antibacterial activity 2016 Journal of Applly. Physics. A
6 Room Temperature Violet organic Compound Sensor Based on Functional Multi-wall carbon Nanotubes Coated Quartz Crystal Microbalance 2015 Journal of Sensor Letters
7 Nghiên cứu điều khiển kích thước và hình dạng hạt nano bạc sử dụng ánh sáng và các chất hoạt động bề mặt 2015 Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần 9 - Đại Học Khoa học tự nhiên-ĐH Quốc Gia tp. Hồ Chí Minh
8 Multi-walled carbon nanotubes/silver nanocomposite as effective SERS platform for detection of methylene blue dye in water 2016 Journal of Science: Advanced Materials and Devices
9 Graphene oxide/silver nanohybrids as multi-functional material for highly efficient bacterial disinfection and detection of organic dye 2016 Journal of Electronic Materials
10 APTES Functionalized Iron Oxide–Silver Magnetic Hetero-Nanocomposites for Selective Capture and Rapid Removal of Salmonella enteritidis from Aqueous Solution 2018 Journal of Electronic Materials
11 Functional manganese ferrite/graphene oxide nanocomposites: e ff ects of graphene oxide on the adsorption mechanisms of organic MB dye and inorganic As( V ) ions from aqueous solution 2018 The Royal Society of Chemistry

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm