Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Hùng Cường - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Hùng Cường
Tiến sỹ
04/11/1983
Nam
Hà Nội
Bộ môn Quản trị Kinh doanh, Khoa Kinh tế vận tải, Trường ĐH Công nghệ GTVT
Chưa có thông tin
cuongnh@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính Quy
ĐH Bách Khoa Hà Nội
Chế Tạo Máy
Trong nước
2006
Quản trị doanh nghiệp
2008

2. Sau đại học:

Quản trị Kinh doanh
2010
ĐH Bách Khoa Hà Nội
Kinh tế Quốc tế
2017
Học Viện Khoa học Xã hội
Chính sách năng lượng tái tạo của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Toeic 775

Quá trình công tác chuyên môn

2006-2007 Công ty CP TRICO Nhân Viên
2007-2009 Công ty TNHH MTV Megastar E&C Nhân viên
2010-2012 Công ty CP thiết bị Sông Hồng Nhân viên
2012- nay Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án nhà máy thủy điện Hủa Na 2013 Tạp chí khoa học ĐH Mở TP. HCM
2 Phân tích giá thành sản xuất của dự án phong điện đảo Phú Quý theo phương pháp giá năng lượng quy dẫn (LCOE) 2013 Tạp chí khoa học ĐH Mở TP. HCM
3 Những lợi ích và thách thức khi áp dụng mô hình hợp tác công – tư để phát triển điện gió tại Việt Nam 2014 Tạp chí nhân lực khoa học xã hội
4 Kinh nghiệm phát triển năng lượng tái tạo của Trung Quốc và bài học đối với Việt Nam. 2015 Tạp chí khoa học ĐH Mở TP. HCM
5 Chính sách phát triển năng lượng tái tạo của Cộng hòa liên bang Đức và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 2015 Tạp chí khoa học ĐH Sài Gòn
6 Chính sách phát triển năng lượng tái tạo: Kinh nghiệm của Vương Quốc Anh và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 2015 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
7 Chính sách phát triển năng lượng tái tạo của Ấn Độ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 2015 Tạp chí khoa học ĐH Mở TP. HCM
8 FINANCE CLIMATE: CHINA'S EXPERIENCES AND LESSONS FOR VIETNAM 2015 Tạp chí khoa học ĐH Mở TP. HCM
9 Hoàn thiện chính sách hỗ trợ năng lượng tái tạo tại Việt Nam 2016 Tạp chí Phát triển bền vững Vùng
10 Tiềm năng sản xuất điện từ rác thải của thành phố Hà Nội 2017 Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
11 Tổng quan về Blockchain và các ứng dụng 2018 Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 2 (477), trang 27-33

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm