Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Hữu May - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Hữu May
Thạc Sỹ
15/08/1988
Nam
Hà Nôi
P.306/A4, Bộ môn Cầu- Hầm, Khoa Công trình, Trường ĐH CNGTVT, Số 54, Phố Triều Khúc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
+84 974 481 598
maynh@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội
Xây dựng Cầu Đường
Việt nam
2012
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng Công trình Đặc biệt
2016
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Mô hình hóa và tính toán kết cấu mố cầu trên nền cọc bằng phương pháp phần tử hữu hạn

3. Ngoại ngữ

English
Advanced

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

9/2012- nay Bộ môn Cầu Hầm, trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học
6/2012-9/2012 Phòng thiết kế, công ty cổ phần Sông Đà 9.01 Kỹ sư thiết kế
8/2010 - 6/2012 Phòng thiết kế, công ty TNHH Kết cấu và Nền móng Xây dựng Việt Nam Chuyên viên
10/2012-/10/2013 Công ty cổ phần Cầu 14, Cienco 1 Kỹ sư thiết kế, kỹ sư hiện trường

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 PHÂN TÍCH GIẢI PHÁP KẾT CẤU MÓNG CỌC MỐ CẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN Tháng 6 năm 2016 Nội san số 02 Trường ĐH CNGTVT

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm