Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Nguyễn Kiên Quyết - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Kiên Quyết
Phó giáo sư, Tiến sĩ kỹ thuật
24/07/1973
Nam
Xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Bộ môn Cảng - Công trình biển, P305 nhà A4, 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Chưa có thông tin
quyetnk@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học Chính quy
Trường Đại học Xây dựng
Cảng - Đường thủy
Việt Nam
1996
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng Công trình thủy
2003
Trường Đại học Xây dựng
Xây dựng Công trình thủy
2012
Trường Đại học Xây dựng
Nghiên cứu một số giải pháp phòng chống sạt lở bờ sông

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Trung bình

4. Chứng chỉ:

1. Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng

Quá trình công tác chuyên môn

Từ tháng 11/1996 đến tháng 3/2002 Công ty CP TVTK XD Giao thông thủy (TEDI WECCo), Tổng Công ty TVTK GTVT (TEDI) Kỹ sư thiết kế, tham gia thực hiện các công trình sau: 1. Dự án khả thi tuyến vận tải thuỷ Cửa Việt - Bến Đuồi (tỉnh Quảng trị); 2. Dự án khả thi tuyến vận tải thuỷ Cửa Sót - Hộ độ (tỉnh Hà tĩnh); 3. Dự án khả thi tuyến vận tải thủy Sông Son - Động Phong Nha; 4. Dự án quy hoạch tổng thể phát triển GTVT thủy ĐB Bắc bộ đến nă 2010; 5. Báo cáo điều tra cơ bản sông kênh 13 tỉnh miền Trung từ Thanh Hoá đến Bình Thuận; 6. Đề tài nghiên cứu lập bản đồ đường sông và các đặc trưng kinh tế kỹ thuật của Đường sông Việt Nam; 7. Dự án khả thi phương án giao thông phục vụ xây dựng Nhà máy thuỷ điện Sơn La; 8. Lập bản đồ quản lý đường sông theo nghị định 40/CP thuộc phạm vi quản lý của ĐQLĐS số 6 Cục Đường sông Việt Nam; 9. Dự án quy hoạch các cảng và bến thủy trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Từ tháng 4/2002 đến tháng 7/2006 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Giao thông thủy (TEDI WECCo) Phó Trưởng phòng thiết kế, kỹ sư thiết kế, chủ nhiệm các công trình sau: 1. Dự án nghiên cứu khả thi thanh thải chướng ngại vật trên các sông kênh hiện Trung ương đang quản lý; 2. Phương án toàn diện vận tải thủy từ Hải Phòng đến mặt bằng xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La; Dự án tuyến vận tải thủy sông Thao ( từ Việt Trì đến Lao Cai); 3. Dự án qui hoạch chi tiết đường sông tỉnh Quảng Nam đến năm 2020; Dự án tuyến vận tải thủy qua sông trường Giang đi cửa Đại - Cửa Hàn; 4. Dự án tuyến vận tải thủy qua sông trường Giang đi cửa Đại - Cửa Hàn (Bước thiết kế kỹ thuật thi công); 5. Dự án tuyến vận tải thủy Quảng Ninh - Phả Lại (Bước thiết kế kỹ thuật thi công); 6. Dự án qui hoạch chi tiết đường sông tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020; 7. Dự án xây dựng Bến Bãi Sang - Tỉnh Hoà Bình (Bước thiết kế kỹ thuật thi công); 8. Phương án toàn diện vận tải thủy từ Hải Phòng đến mặt bằng xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La (Bước thiết kế kỹ thuật thi công).
Từ tháng 8/2006 đến tháng 7/2012 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Giao thông thủy (TEDI WECCo) Phó Giám đốc Trung tâm Động lực học Sông Biển TEDI, chủ nhiệm các công trình sau: 1. Nghiên cứu trên mô hình vật lý chế độ thủy lực và diễn biến lòng dẫn sông Hồng khu vực cầu Yên Lệnh - Dự án xây dựng cầu Yên Lệnh (Bước thiết kế kỹ thuật); 2. Nghiên cứu trên mô hình vật lý chế độ thủy lực và diễn biến lòng dẫn sông Tiền khu vực cầu Rạch Miễu - Dự án xây dựng cầu rạch Miễu (Bước thiết kế kỹ thuật); 3. Nghiên cứu trên mô hình toán và mô hình vật lý chế độ thủy lực và diễn biến lòng dẫn sông cái Nha Trang - Dự án chỉnh trang đô thị, xây dựng kè và đường dọc bờ sông cái, thành phố nha trang (Bước thiết kế kỹ thuật); 4. Nghiên cứu trên mô hình vật lý chế độ thủy lực và diễn biến lòng dẫn sông Hồng khu vực cầu Vĩnh Tuy - Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy (Bước thiết kế kỹ thuật); 5. Nghiên cứu trên mô hình toán và mô hình vật lý chế độ thủy lực - diễn biến lòng dẫn và giải pháp chỉnh trị sông Đà khu vực cầu Trung Hà - Tiểu dự án tuyến đường thủy từ Hải Phòng đến đập thủy điện Hoà Bình (Bước thiết kế kỹ thuật). 6. Nghiên cứu trên mô hình vật lý chế độ thủy lực và diễn biến lòng dẫn sông Hồng khu vực cầu Nhật Tân - Dự án xây dựng cầu Nhật Tân (Bước thiết kế kỹ thuật); 7. Nghiên cứu trên mô hình toán chế độ thủy lực và diễn biến lòng dẫn khu vực cầu Vàm Cống - Dự án xây dựng cầu Vàm Cống (Bước lập dự án).
Từ tháng 8/2012 đến tháng 10/2014 Bộ môn Công trình thủy, Khoa Công trình, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng viên, giảng dạy các môn học thủy lực - Thủy văn; Động lực học sông biển; Công trình Đường thủy; Quy hoạch cảng.
Từ tháng 11/2014 đến tháng 9/2015 Bộ môn Công trình thủy, Khoa Công trình, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Phó Trưởng Bộ môn Công trình thủy; Giảng dạy các môn học thủy lực - Thủy văn; Động lực học sông biển; Công trình Đường thủy; Quy hoạch cảng.
Từ tháng 10/2015 đến tháng 7/2016 Bộ môn Công trình thủy, Khoa Công trình, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Trưởng Bộ môn Công trình thủy, giảng dạy các môn học thủy lực - Thủy văn; Động lực học sông biển; Công trình Đường thủy; Quy hoạch cảng.
Từ tháng 8/2016 đến nay Bộ môn Cảng - Công trình biển, Khoa Công trình, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Trưởng Bộ môn Cảng - Công trình biển, Giảng dạy các môn học thủy lực - Thủy văn; Động lực học sông biển; Công trình Đường thủy; Quy hoạch cảng; Chỉnh trị cửa sông ven biển; Công trình bảo vệ bờ biển và hải đảo.

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu các giải pháp khoa học, công nghệ cho hệ thống công trình chỉnh trị trên các đoạn trọng điểm vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ 2011 Cấp Nhà nước Thành viên đề tài
2 Nghiên cứu giải pháp khoa học, công nghệ ổn định luồng tầu cho một số loại cửa sông trong điều kiện Việt Nam 2014 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
3 Nghiên cứu một số đặc trưng thống kê về kích thước hình học và tính chất cơ học của kết cấu phục vụ cho việc thiết kế công trình bến cảng trên cơ sở độ tin cậy. 2014 Cấp Bộ Thành viên đề tài
4 Nghiên cứu đề xuất giải pháp công trình bảo vệ bờ bãi Tầm Xá sông Hồng, Hà Nội 2016 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp cải tạo tuyến đường thủy Hà Nội - Hải Phòng. 2004 Tạp chí ngành Đường thủy Nội địa Việt Nam, số 93 tháng 3 năm 2004.
2 Sử dụng kết hợp mô hình toán hec-ras và MIKE 21C với mô hình vật lý xác định giải pháp chỉnh trị để ổn định lòng dẫn sông đà tại đoạn sông phân lạch thượng lưu cầu Trung Hà 2006 Tạp chí Giao thông Vận tải
3 Công trình ổn định luồng tầu qua đoạn sông phân lạch 2008 Tạp chí Biển & Bờ - Hội Cảng Đường thủy và Thềm lục địa Việt Nam,số 11+12/2008.
4 Hiện trạng giao thông thủy trên tuyến sông Trường Giang – Quảng Nam. 2009 Tạp chí ngành Đường thủy Nội địa Việt Nam, số 159 ra tháng 11 năm 2009.
5 Sông Móng Cái kêu cứu. 2010 Tạp chí ngành Đường thủy Nội địa Việt Nam, số 164 ra tháng 4 năm 2010.
6 Tổng quan về công trình mỏ hàn và tác động của mỏ hàn đối với lòng sông. 2010 Tạp chí ngành Đường thủy Nội địa Việt Nam, số 165 tháng 5 năm 2010.
7 Phương pháp dự báo sạt lở bờ sông dựa trên quan hệ tương tác giữa dòng chảy và hình thái sông. 2010 Tạp chí Biển & Bờ - Hội Cảng Đường thủy và Thềm lục địa Việt Nam,số 7+8/2010.
8 Giải pháp chỉnh trị khôi phục sông Trường Giang - Quảng Nam. 2010 Tạp chí Biển & Bờ - Hội Cảng Đường thủy và Thềm lục địa Việt Nam,số 9+10/2010.
9 Ứng dụng công nghệ mới trong công trình chống sạt lở bờ sông ở Việt Nam. 2010 Tạp chí Hàng Hải - Cục Hàng hải - Việt Nam, số ra tháng 11 năm 2010.
10 Công nghệ TENSAR và khả năng ứng dụng trong công trình bảo vệ bờ sông. 2011 Tạp chí Biển & Bờ - Hội Cảng Đường thủy và Thềm lục địa Việt Nam,số 5+6/2011.
11 Một số vấn đề về công trình chống sạt lở bảo vệ bờ sông bằng phương pháp tác động vào dòng chảy 2008 . Tạp chí Biển & Bờ - Hội Cảng Đường thủy và Thềm lục địa Việt Nam, số 9+10/2008.
12 Một số vấn đề về hiện trạng giao thông thủy trên kênh Chợ Gạo - Tiền Giang. 2008 Tạp chí Biển & Bờ - Hội Cảng Đường thủy và Thềm lục địa Việt Nam,số 10+11/2008.
13 Tình hình xói bất thường ở khu vực mỏ hàn tại một số cụm công trình vùng Đồng bằng Bắc Bộ. 2010 Đặc san Khoa học – Công nghệ Thủy lợi,số 27 tháng 10/2010.
14 Giải pháp kêt cấu cho công trình dạng mỏ hàn bố trí tại các đoạn sông cong. 2013 Tạp chí khoa học và công nghệ thủy lợi - Viện khoa học thủy lợi Việt Nam). ISSN:1859-4255
15 Giải pháp kêt cấu cho công trình dạng mỏ hàn bố trí tại các đoạn sông có bờ dốc với dòng chảy ngập sâu trên bãi rộng. 2013 Tạp chí khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường. ISSN:1859-3941
16 Giải pháp bố trí không gian hệ thống công trình điều chỉnh tỷ lệ phân chia lưu lượng sông phân lạch 2014 Tạp chí khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường. ISSN:1859-3941
17 Sử dụng kết hợp phân tích tài liệu thực đo với mô hình toán MIKE21 FM lý giải nguyên nhân gây diễn biến bất thường tại cụm công trình mỏ hàn điển hình vùng Đồng bằng Bắc Bộ. 2014 Tạp chí Giao thông vận tải. ISSN 0866-7012.
18 Nghiên cứu quy luật diễn biến và định hướng các giải pháp khoa học - công nghệ chỉnh trị cửa đáy phục vụ giao thông vận tải thủy 2014 Tạp chí Giao thông vận tải. ISSN 0866-7012.
19 Công trình chỉnh trị sông qua các đô thị lớn ở nước ta và định hướng xây dựng 2014 Tạp chí khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường. ISSN:1859-3941
20 Một số tiêu chí lựa chọn lạch chạy tầu trên đoạn sông phân lạch 2014 Tạp chí khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường. ISSN:1859-3941
21 Phân tích, đánh giá hiệu quả một số cụm mỏ hàn trên sông Hồng vùng ĐBBB 2015 Tạp chí khoa học và công nghệ thủy lợi - Viện khoa học thủy lợi Việt Nam. ISSN:1859-4255
22 Đánh giá ảnh hưởng của các cầu có tĩnh không thấp và khẩu độ thông thuyền hẹp đến an toàn giao thông đường thủy 2016 Tạp chí Biển & bờ, ISN 2354-1245
23 Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao an toàn giao thông đường thủy các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ 2015 Hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Đường thủy nội địa
24 Một số vấn đề tồn tại của kè mềm sử dụng công nghệ Stabiplage trong bảo vệ bờ biển ở nước ta 2016 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy Lợi, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, ISN 1859-4255
25 Phân tích nguyên nhân, cơ chế gây sạt lở và đề xuất giải pháp ổn định bờ hữu sông Cái Nha Trang tại thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh. 2017 Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. ISSN 1859 – 4581.
26 Nghiên cứu các giải pháp chỉnh trị sông hồng đoạn từ cầu Thăng Long đến cửa Đuống trên mô hình vật lý. 2017 Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. ISSN 1859 – 4581.
27 Nghiên cứu chế độ thủy lực khi xây dựng các công trình kè và đường, chỉnh trang đô thị dọc bờ sông Cái – thành phố Nha Trang trên mô hình vật lý. 2017 Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. ISSN 1859 – 4581.
28 Nghiên cứu giải pháp cải thiện tình hình dòng chảy sau khi xây dựng các công trình kè và đường, chỉnh trang đô thị dọc bờ sông Cái - Nha Trang. 2017 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thuỷ Lợi. ISSN 1859 – 4255.
29 Nghiên cứu trên mô hình vật lý chế độ thủy lực và diễn biến đoạn sông Hồng khu vực cầu Nhật Tân. 2017 Tạp chí Xây dựng. ISSN 0866 – 8762.
30 Phân tích nguyên nhân gây diễn biến và định hướng giải pháp chỉnh trị ổn định lòng dẫn sông hồng từ ngã ba Thao Đà đến ngã ba Lô Hồng. 2017 Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. ISSN 1859 – 4581.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Sổ tay tính toán thủy văn, thủy lực cầu Đường 2006 Nhà xuất bản Giao thông vận tải
2 Công trình Đường thủy 2017 Nhà xuất bản Xây dựng

4. Hướng dẫn sau đại học

1 Nguyễn Văn Hiền Nghiên cứu diễn biến lòng dẫn sông Hồng đoạn qua Hà Nội dưới tác động điều tiết của công trình hồ chứa thượng nguồn và định hướng các giải pháp ổn định lòng dẫn. Thạc sĩ 2014
2 Trần Quốc Luận Nghiên cứu giải pháp chỉnh trị đoạn sông phân lạch Trung Hà trên sông Đà phục vụ giao thông thủy bằng mô hình toán. Thạc sĩ 2014

Các hướng nghiên cứu quan tâm