Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Nguyễn Mạnh Hùng - Khoa Đào tạo tại chức

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Mạnh Hùng
Tiến sỹ
15/01/1964
Nam
Phú Thọ
Số nhà: 24 Ngõ 102 Phùng Khoang- Trung Văn- Nam Từ Liêm - Hà Nội
0912 201 586
hungnm@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Đào tạo tại chức

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
Trường sỹ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin
Kỹ thuật thông tin Vô tuyến điện
Việt Nam
1986
Kế toán
2000

2. Sau đại học:

Quản trị kinh doanh
2006
Trường Đại học GTVT
Tổ chức và Quản lý vận tải
2015
Trường Đại học GTVT
Chiến lược sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ Giáo dục học đại học; chứng chỉ Tiếng Anh B2

Quá trình công tác chuyên môn

1982 - 1986 Trường văn hoá QK2, Trường sỹ quan CHKT thông tin Học viên
1986- 1988 C20, E190, F345, Quân khu 2 Trung úy, trung đội trưởng thông tin
1988- 1990 Sư đoàn 345, Quân khu 2 Thượng úy, trợ lý Ban thông tin Sư đoàn
1990-1991 Trung tâm đào tạo miền Núi Thái Nguyên, Trường Trung cấp GTVT khu vực I ( nay là Trường ĐH Công nghệ GTVT) Chuyên viên phòng TCHC, kiêm giáo viên Quân sự
1991- 1996 Phòng TCHC, Trường trung cấp GTVT khu vực I ( Nay là Trường ĐH Công nghệ GTVT) Chuyên viên, kiêm Giáo viên Quân sự
1997- 2001 Tổ bộ môn Quân sự, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải ( Nay là Trường ĐH Công nghệ GTVT) Giáo viên
2001- 2004 Phòng TCHC, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải ( Nay là Trường ĐH Công nghệ GTVT) Chuyên viên, cán bộ văn phòng ĐU, giáo viên kiêm chức Khoa KTVT
2004 – 2008 Trung tâm GDTX, Trường Cao đẳng GTVT ( Nay là Trường ĐH Công nghệ GTVT) Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, giáo viên kiêm chức bộ môn Quản trị KD
2008- 2011 Khoa Đào tạo tại chức, Trường Cao đẳng GTVT ( Nay là Trường ĐH Công nghệ GTVT) Phó trưởng khoa, giảng viên kiêm chức Tổ bộ môn Quản trị KD
2011- 2015 Khoa Đào tạo tại chức, Trường ĐH Công nghệ GTVT Trưởng Khoa, giảng viên kiêm chức Tổ bộ môn Quản trị KD
2016- Nay Hội đồng trường, Trường ĐH Công nghệ GTVT Chủ tịch hội đồng trường, kiêm Trưởng khoa Đào tạo TC

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành GTVT theo nhu cầu xã hội 2009 Cấp Trường Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu ứng dụng Marketing trong vận tải 2010 Cấp Trường Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành GTVT theo nhu cầu xã hội 2011 Cấp Bộ Thành viên
4 Nghiên cứu tác động môi trường kinh doanh đến doanh nghiệp vận tải trong giai đoạn hiện nay 2011 Cấp Trường Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới đến quá trình hình thành cường độ của mặt đường bê tông xi măng 2011 Cấp Bộ Thành viên
6 Nghiên cứu hệ thống cấp độ nhận thức BLoom để đánh giá kết quả học tập của sinh viên, phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành GTVT 2015 Cấp Bộ Thành viên
7 Nghiên cứu xây dựng giải pháp tổng thể quản lý hệ thống bán vé trực tuyến cho hành khách sử dụng dịch vụ của hãng xe kinh doanh vận tải hành khách 2017 Cấp Bộ Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 ThS. Nguyễn Mạnh Hùng " Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành GTVT thời kỳ hội nhập" 5/ 2009 Tạp chí Giao thông vận tải
2 ThS. Nguyễn Mạnh Hùng " Một số đề suất trong xây dựng ma trận chuyến đi" 10/ 2011 Tạp chí Giao thông vận tải
3 ThS. Nguyễn Mạnh Hùng "Giải pháp thay đổi hình thức vé lượt và vé tháng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho vận tải công cộng xe buýt Hà Nội" 1+ 2/ 2012 Tạp chí Giao thông vận tải
4 ThS. Nguyễn Mạnh Hùng" Dự báo và phân tích thị trường vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô ở Việt Nam" 2013 Tạp chí Giao thông vận tải
5 ThS. Nguyễn Mạnh Hùng " Môi trường sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vận tải trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế" 12/ 2013 Trường Đại học Giao thông vận tải
6 ThS. Nguyễn Mạnh Hùng "Xây dựng mô hình dự báo lưu lượng hành khách liên tỉnh bằng ô tô ở Việt Nam" 1+ 2 / 2015 Tạp chí Giao thông vận tải
7 ThS. Nguyễn Mạnh Hùng " Quy trình xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô" 7/ 2015 Tạp chí Giao thông vận tải
8 TS. Nguyễn Mạnh Hùng; TS. Đinh Quang Toàn "Phân tích thực trạng loại hình doanh nghiệp vận tải đa phương thức trong ngành dịch vụ Logistics tại Việt Nam hiện nay" 9/ 2016 Tạp chí Giao thông vận tải
9 TS. Nguyễn Mạnh Hùng; ThS. Vũ Tiến Hiệp " Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô tuyến cố định" 11 / 2016 Tạp chí Giao thông vận tải
10 TS. Nguyễn Mạnh Hùng; TS. Đinh Quang Toàn; ThS. Bùi Minh Đăng; TS. Nguyễn Thanh Quý " Thực trạng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành hàng không dân dụng nhằm đảm bảo an toàn hàng không giai đoạn 2010- 2016" 10/2017 Hội thảo" 20 năm an toàn hàng không" do HKVN phối hợp với UBATGTQG và hội KH& CN HKVN
11 TS. Đinh Quang Toàn; TS. Nguyễn Mạnh Hùng " Phân tích thực trạng nguồn nhân lực ngành hàng không dân dụng Việt Nam giai đoạn 2010- 2016" 2017 Tạp chí Giao thông vận tải
12 TS. Nguyễn Mạnh Hùng; TS. Đinh Quang Toàn; ThS. Bùi Minh Đăng; TS. Nguyễn Thanh Quý " Thực trang công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành hàng không dan dụng nhằm đảm bảo an toàn hàng không giai đoạn 2010- 2016" 2017 Tạp chí Thông tin và phát triển
13 GS.TS. Từ Sỹ Sùa; TS Nguyễn Mạnh Hùng; Th S. Nguyễn Việt Phương " Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe Buýt ở thành phố Hà Nội" 8/2018 Tạp chí Giao thông vận tải
14 TS. Nguyễn Mạnh Hùng; TS. Trần Thế Tuân " Đà Nẵng- Phát triển Trung tâm Logistics Xanh và bền vững" 7/ 2018 Tạp chí Xu hướng phát triển Khoa học & Giáo dục ( ISSN 2413- 0869), thành phố Perm, Russia( Nga)

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm