Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Minh Khoa - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Minh Khoa
Tiến sĩ
12/05/1978
Nam
Thanh Hóa
Phòng 307 A4, Trường ĐH Công nghệ GTVT, 54 Triều khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, HN
0912640599
minhkhoa.nguyen@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội
Xây dựng Cầu đường
Việt Nam
2001
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng công trình
2005
Học viện Kỹ thuật quân sự
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
2015
Học viện Kỹ thuật quân sự
Nghiên cứu trạng thái ứng suất giới hạn trong nền đất tự nhiên dưới tác dụng của tải trọng nền đường đắp và bệ phản áp

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh - Trình độ B2 - Châu Âu
Trung bình

4. Chứng chỉ:

- Certificate / Satisfactorily completed a course for HIGHWAY ENGINEERS from 10th March to 12th April 2003 UNDER THE WORLD BANK FINANCED RETRAINING PROGRAMME OF ROAD SECTOR PROFESSIONALS - Enhancing Training Capacity for Road and Bridge Construction Technology Program – 3/2013, UTT.

Quá trình công tác chuyên môn

Từ 10/2001 đến 4/2013 Bộ môn Đường, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Giảng viên
Từ 5/2013 đến 10/2014 Bộ môn Đường, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Phó trưởng Bộ môn
Từ 11/2014 đến nay Bộ môn Đường bộ, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Trưởng Bộ môn

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Một số vấn đề sử dụng tường vải để sửa chữa đường đắp trong điều kiện VN 2009 Cấp Trường Chủ nhiệm
2 Một số vấn đề tăng cường ổn định nền thiên nhiên bằng cốt 2011 Cấp Trường Chủ nhiệm
3 Xây dựng giải pháp tái sử dụng tại chỗ vật liệu phế thải trong sửa chữa, nâng cấp đường ô tô (giai đoạn 2, năm 2011). MS: MT103003 2011 Cấp Bộ Tham gia
4 Nghiên cứu trạng thái ứng suất và vùng biến dạng dẻo trong nền đất tự nhiên dưới tác dụng của nền đường đắp 2013 Cấp Trường Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Hawkeye trong khảo sát, đánh giá tình trạng mặt đường ô tô ở Việt Nam. MS: DT133012 2013 Cấp Bộ Tham gia
6 Nghiên cứu, đánh giá chất lượng bitum bằng thiết bị cắt động lưu biến có thí nghiệm đối chiếu với độ nhớt động 2015 Cấp Bộ Tham gia
7 Nhựa đường – Phương pháp xác định độ cứng chống uốn từ biến bằng lưu biến kế dầm chịu uốn, mã số TC 1531 2016 Cấp Bộ Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Ứng dụng công nghệ neo ứng suất trước gia cố ta luy nền đường đào 2008 Tạp chí Cầu đường Việt Nam
2 Trạng thái ứng suất trong nền đất dưới tác dụng của tải trọng nền đường đắp 2012 Tạp chí Giao thông vận tải
3 Nghiên cứu tải trọng giới hạn nền đất chịu tác dụng của tải trọng nền đường đắp 2012 Tạp chí Giao thông vận tải
4 Trạng thái ứng suất trong nền đất chịu tải trọng nền đường đắp và bệ phản áp 2012 Tạp chí Cầu đường Việt Nam
5 Tải trọng giới hạn nền đất chịu tải trọng nền đường đắp và bệ phản áp 2012 Tạp chí Cầu đường Việt Nam
6 Nghiên cứu bệ phản áp tăng cường tải trọng giới hạn nền đất yếu chịu tải trọng của nền đường đắp 2013 Tạp chí Cầu đường Việt Nam
7 Nonlinear dynamic analysis of core-corrugated sandwich cylindrical panel with symmetric functionally graded coatings subjected to mechanic load 2016 ICEMA4. VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY PRESS, HANOI
8 NONLINEAR BUCKLING ANALYSIS OF CORRUGATED-CORE CONVEX TOROIDAL SHELL SEGMENT SUBJECTED TO EXTERNAL PRESSURE 2017 Tạp chí Giao thông vận tải (Số đặc biệt)
9 Nghiên cứu đề xuất dạng đường cong chuyển tiếp mới theo quan điểm trơn và liên tục của gia tốc ly tâm 2017 Tạp chí Cầu đường VN (số 9/2017)
10 Phân tích tấm chữ nhật nhiều lớp chịu uốn theo lý thuyết biến dạng trượt bậc cao 2017 Tạp chí Cầu đường VN (số 9/2017)
11 Nonlinear thermo-mechanical stability of shear deformable FGM sandwich shallow spherical shells with tangential edge constraints 2017 Vietnam Journal of Mechanics
12 Kết quả nghiên cứu thực nghiệm xác định mô đun đàn hồi của vật liệu đất đắp nền đường theo chỉ dẫn AASHTO 1993 trong điều kiện Việt Nam 2018 Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội thảo khoa học Bàn về phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm. Tổ chức tại Hà Nội. Bộ GTVT và Hội KHKT cầu đường VN

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Khai thác và bảo dưỡng đường 2014 NXB Giao thông vận tải
2 Giáo trình Thiết kế đường ô tô 2017 NXB Xây dựng
3 Giáo trình Quản lý khai thác đường 2017 NXB Xây dựng
4 Giáo trình Công nghệ tiên tiến trong xây dựng mặt đường bê tông xi măng 2018 NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ

4. Hướng dẫn sau đại học

1 Vũ Lương Nghiên cứu nâng cao hiệu quả công tác bảo trì đường bộ theo hình thức hợp đồng dựa trên chất lượng thực hiện (PBC) Thạc sĩ -
2 Nguyễn Bá Hùng Nghiên cứu lựa chọn công nghệ cọc xi măng đất để xử lý nền đất yếu dự án đầu tư nâng cấp tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ Thạc sĩ -
3 Nguyễn Xuân Vũ Nghiên cứu ảnh hưởng dải tải trọng bên của móng cứng hình băng đến sức chịu tải nền đất thiên nhiên Thạc sĩ -
4 Nguyễn Văn Tiến Đánh giá, lựa chọn giải pháp quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông khu vực Bạch Sam - Mỹ Hào Thạc sĩ -
5 Nguyễn Thế Quyền Nghiên cứu giải pháp tăng cường ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu bằng bệ phản áp Thạc sĩ 2015
6 Nguyễn Anh Trình Nghiên cứu tăng cường khả năng ổn định trượt trồi của nền đất yếu dưới nền đường đắp có xét đến ảnh hưởng của lớp đất cứng Thạc sĩ 2017
7 Nguyễn Thanh Tịnh Nghiên cứu tải trọng giới hạn của nền đất thiên nhiên 2 lớp dưới tác dụng của tải trọng móng cứng Thạc sĩ 2017
8 Lê Phúc Vũ Nghiên cứu diễn biến lún của nền đường đắp trên đất yếu được xử lý bằng phương pháp hút chân không (VCM) tại dự án Tuyến nối Cao Lãnh – Vàm Cống Thạc sĩ 2017

Các hướng nghiên cứu quan tâm