Thứ Hai ,Tháng Mười Một 20, 2017

Giảng viên: Nguyễn Minh Nguyệt - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Minh Nguyệt
Thạc sĩ Kinh tế
10/09/1987
Nữ
Hà Nội
Bộ môn TCNH - Khoa KTVT - Đại học Công nghệ GTVT
0976388343
nguyetnm@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Học viện Tài chính
Tài chính - Ngân hàng
Việt Nam
2009
Tiếng Anh thương mại
2011

2. Sau đại học:

Tài chính - Ngân hàng
2012
Học viện Tài chính
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Tín dụng ngân hàng, Tin học văn phòng, Nghiệp vụ Sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

10/2009-4/2011 Tổ Kế toán, khoa Kinh tế vận tải, trường CĐ Giao thông vận tải (nay là trường ĐH Công nghệ GTVT) Giảng dạy
5/2011-4/2015 Bộ môn Tài chính - Ngân hàng, khoa Kinh tế vận tải, trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng dạy
5/2015-12/2015 Bộ môn Kế toán - Kiểm toán, khoa Kinh tế vận tải, trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng dạy
1/2016-nay Bộ môn Tài chính - Ngân hàng, khoa Kinh tế vận tải, trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng dạy, Phó trưởng Bộ môn, Phụ trách Bộ môn.

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Doanh nghiệp lựa chọn phương thức huy động vốn 2013 Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
2 Lựa chọn cơ cấu nguồn vốn tối ưu trong doanh nghiệp 2013 Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
3 Một số nhân tố doanh nghiệp cần xem xét khi hoạch định cấu trúc vốn tối ưu 2014 Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
4 Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kém hiệu quả: Nguyên nhân và giải pháp 2015 Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm