Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Nguyễn Ngọc Tuyên - Bộ môn Giáo dục thể chất

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Ngọc Tuyên
29/06/1982
Nam
Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ
Xóm 1, Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ
0948487808
tuyennn@utt.edu.vn
Hà Nội
Bộ môn Giáo dục thể chất

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Tại chức
Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Giáo dục thể chất
Việt Nam
2006
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

từ 2003 đến nay Bộ môn Giáo dục thể chất Giảng dạy môn học GDTC

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm