Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Nguyễn Phương Nhung - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Phương Nhung
Thạc sỹ
03/02/1987
Nữ
Hà Nội
Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Chưa có thông tin
nhungnp@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội
Thủy văn học
Việt Nam
2009
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Thủy văn học
2012
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
IELTS 6.0

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ Sư phạm Đại học

Quá trình công tác chuyên môn

10/2009 - 09/2015 Bộ môn Thủy văn - Khoa Khí tượng Thủy văn Hải dương - Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên Giảng viên
10/2015 - nay Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật môi trường- Khoa Công trình - Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Điều tra, đánh giá hiện trạng các nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, phục vụ lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái và cạn kiệt; Đề xuất các giải pháp xử lý, khôi phục. 2011 Cấp Tỉnh Thành viên đề tài
2 Ứng dụng một số mô hình mưa - dòng chảy mô phỏng chuỗi thời gian dòng chảy ngày lưu vực sông Cái - Nha Trang. 2014 Cấp Trường Thành viên đề tài
3 Ứng dụng mô hình toán khôi phục số liệu dòng chảy nghiên cứu đặc điểm dòng chảy năm lưu vực sông Cầu. 2014 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Ứng dụng mô hình NAM khôi phục số liệu dòng chảy lưu vực sông Cầu 2010 Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISSN 0866-8612.
2 Nhu cầu sử dụng nước tỉnh Khánh Hòa - Hiện trạng và tương lai 2012 Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISSN 0866-8612.
3 Đặc điểm dòng chảy năm lưu vực sông Cầu 2013 Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISSN 0866-8612.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm