Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Nguyễn Quang Huy - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Quang Huy
Tiến sỹ
00/00/0000
Nam
Hà Tĩnh
Bộ môn Cầu - Hầm, trường Đại học Công nghệ GTVT, 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Chưa có thông tin
huynq@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học giao thông đường bộ Matxcova
Cầu và hầm giao thông
Liên Bang Nga
2010
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Thiết kế và xây dựng đường, đường tàu điện ngầm, đường sân bay, cầu và hầm giao thông
Trường Đại học giao thông đường bộ Matxcova
Liên Bang Nga
Đặc điểm làm việc của trụ cầu nhiều tầng tại những nút giao thông phức tạp trong điều kiện Việt Nam

3. Ngoại ngữ

Tiếng Nga
Tốt
Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

tháng 08/2015 đến 02/2016 Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera Nhân viên Ban quản lý các dự án Bắc Ninh
tháng 06/2016 đến nay Trường Đại học công nghệ GTVT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Đặc điểm trụ cầu và nút giao thông tại Việt Nam 2013 Tạp chí khoa học trường ĐH GT đường bộ Matxcova
2 Đặc điểm làm việc trụ cầu nhiều tầng dạng cột 2014 Tạp chí khoa học “ Khoa học và công nghệ trong lịch vững đường’’
3 Bố trí cốt thép trụ cầu nhiều tầng dạng cột 2014 Tạp chí khoa học “ Khoa học và công nghệ trong lịch vững đường’’

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm