Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Nguyễn Song Dũng - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Song Dũng
Tiến sĩ
21/05/1956
Nam
Thành phố Hà Nội
54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
0913232480
dungns@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính qui
Đại học Thủy lợi
Thủy văn
Việt Nam
1979
Công nghệ thông tin
1994

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Thủy văn - môi trường
2005
Đại học Thủy lợi
Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lý điều hành hệ thống thoát nước sông Tô Lịch - thành phố Hà Nội

3. Ngoại ngữ

tiếng Nga
đọc, viết

4. Chứng chỉ:

1. Cao cấp lý luận chính trị; 2. Quản lý nhà nước; 3. quản lý dự án đầu tư XD CT; 4. Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu; 5. Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO; 6. Nghiệp vụ thẩm định TKKT-TDT; 7. Hoàn công thánh quyết toán hợp đồng xây dựng và dự án...

Quá trình công tác chuyên môn

10/1988-4/1991 Liên xô (cũ) Đội trưởng đội hợp tác lao động, kiêm bí thư đoàn TN CS HCM tại CTy xây dựng - nhà máy thủ điện Qui Bư sép
1979-1988 Viện khảo sát địa chất - Bộ Điện và Than Làm kỹ thuật tại phòng địa chất công trình địa chất thủy văn, thủy văn.
4/1991-1994 Công ty khảo sát thăm dò than - Bộ Năng lượng Học bằng đại học 2: Công nghệ thông tin
1994-1995 Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Hà Nội Chuyên viên
1995-1997 Sở KHCN&MT thành phố Hà Nội Trợ lý giám đốc Sở kiêm thư ký ban chỉ đạo chương trình công nghệ thông tin thành phố Hà Nội, nghiên cứu sinh
9/1997-3/1999 Sở KHCN&MT Thành phố Hà Nội Phó văn phòng Sở, sau bổ nhiệm phó trưởng phòng phụ trách phòng CNTT Sở, kiêm thư ký ban chỉ đạo chương trình CNTT thành phố HN
3/1999-10/2001 Sở KHCN&MT thành phố HN Phó phòng phụ trách phòng CNTT kiêm giám đốc Ban quản lý các dự án ứng dụng và phát triển CNTT thành phố HN, kiêm thư ký ban chỉ đạo CT CNTT HN, học lý luận chính trị cao cấp
10/2001-4/2004 Ban quản lý dự án CNTT thành phố Hà nội - trực thuộc UBND thành phố HN Phó giám đốc ban quản lý dự án kiêm chủ tịch công đoàn Ban QLDA, học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính
4/2004-7/2004 Ban công nghệ thông tin thành phố Hà Nội Trưởng phòng kế hoạch - tài chính
7/2004-11/2006 Sở Bưu chính viễn thông Hà Nội Giám đốc Ban quản lý dự án công nghệ thông tin, kiêm chủ tịch công đoàn Sở, năm 2005 được công nhận là tiến sĩ.
11/2006-10/2007 Sở Bưu chính Viễn thông Hà Nội Chuyên viên chính
10/2007 - đến nay Trường Cao đẳng Giao thông vận tải nay là trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải Giảng viên chính - đến năm 2009 được bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn trắc lượng, sau đó được bổ nhiệm trưởng bộ môn trắc lượng - đến 2014 chuyển sang trưởng bộ môn CNKT môi trường. từ tháng 6/2016 đến nay làm giảng viên chính

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu lượng nước mưa hiệu quả chảy vào mỏ lộ thiên dải than Hòn Gai - Cẩm Phả 1086 Cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài
2 Nghiên cứu xác định hệ số dòng chảy mặt mỏ Cọc Sáu 1984 Cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài
3 Nghiên cứu đánh giá địa chất thủy văn Hà Nội 1996 Cấp Thành phố Tham gia
4 Nghiên cứu thành lập trung tâm công nghệ thông tin thành phố Hà Nội 1997 Cấp Thành phố Chủ nhiệm đề tài
5 Cơ sở khoa học sử dụng hợp lý tài nguyên nước mặt, ứng dụng tin học trong quản lý khai thác tài nguyên nước mặt Hà Nội 1997 Cấp Thành phố Thư ký
6 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng khu công nghệ cao Hà Nội 1997 Cấp Thành phố Thư ký đề tài
7 Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) thành phố Hà Nội 1998 Cấp Thành phố Thư ký đề tài
8 Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thành phố HN 1998 Cấp Thành phố Thư ký đề tài
9 Đánh giá ô nhiễm môi trường đất trồng trọt và nước tưới nông nghiệp Hà Nội; thực trạng và giải pháp 1998 Cấp Thành phố Cộng tác viên
10 Nghiên cứu chiến lược phát triển công nghệ thông tin thành phố Hà Nội 1999 Cấp Thành phố Thư ký đề tài
11 Nghiên cứu ô nhiễm nguồn nước mặt thành phố Hà Nội 1999 Cấp Thành phố Tham gia
12 Nghiên cứu xây dựng chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Thành ủy Hà Nội (Khóa 2001-2006) 2000 Cấp Thành phố Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Tình hình và nguyên nhân gây úng ngập thành phố Hà Nội 2004 Tạp chí khí tượng thủy văn - Bộ Tài nguyên Môi trường
2 Nghiên cứu vai trò của Hồ điều tiết trong hệ thống thoát nước Hà Nội 2004 Tạp chí khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường, Đại học Thủy lợi số tháng 8/2004
3 Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thoát nước sông Tô Lịch thành phố Hà Nội 2004 Tạp chí khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường; Đại học thủy lợi Hà Nội; số tháng 8/2004

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm