Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thanh Hưng - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thanh Hưng
Thạc sĩ kỹ thuật
16/10/1977
Nam
Hà Nội
Bộ môn Cầu hầm - khoa Công trình - trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải- Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội
Chưa có thông tin
hungnt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học chính quy
Trường Đại học Giao thông vận tải
Xây dựng cầu đường
Vietnam
2000
Ngôn ngữ Anh
2013

2. Sau đại học:

Xây dựng công trình
2005
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Ngôn ngữ Anh
Khá
Tiếng Nga
Trung bình

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ sư phạm; chứng chỉ chỉ huy trưởng công trường; Chứng chỉ kiểm định công trình

Quá trình công tác chuyên môn

2001-nay Bộ môn Cầu hầm - khoa Công trình -Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu kết cấu bê tông cốt thép chịu lực cục bộ theo mô hình giàn ảo 2012 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
2 Nghiên cứu xây dựng chương trình thiết kế các loại kết cấu nhịp cầu BTCT trên đường ô tô theo tiêu chuẩn 22TCN272-05 2013 Cấp Trường Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Research on nonlinear static and dynamic buckling of eccentrically stiffened cylindrical panels with outer functionally graded coating under elastic foundation subjected to mechanical loads 2014 Tạp chí giao thông vận tải
2 A semi-analytical approach of nonlinear static and dynamic buckling of imperfect circular cylindrical shells with functionally graded coatings on two surfaces surrounded by an elastic medium under axial compression 2014 Tạp chí giao thông vận tải
3 Nghiên cứu phản ứng động của công trình DKI chịu tác dụng của tải trọng sóng sử dụng mô hình hệ thanh không gian và nền san hô làm việc đồng thời. 2015 Tuyển tập công trình hội nghị khoa họctoàn quốc, cơ học vật rắn biến dạng lần thứ XII
4 Nghiên cứu giảm dao động của công trình DKI chịu tác dụng của tải trọng sóng và gió sử dụng mô hình tương tác đầy đủ hệ thanh không gian – nền san hô và thiết bị tiêu tán năng lượng (TMD) 2015 Tuyển tập công trình hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Kết cấu bê tông cốt thép 2009 Nhà xuất bản Giao thông vận tải
2 Kết cấu thép 2009 Nhà xuất bản Giao thông vận tải
3 Kết cấu bê tông cốt thép 2014 NXB Giao thông vận tải

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm