Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thành Long - Bộ môn Giáo dục thể chất

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thành Long
thạc sỹ
07/03/1980
Nam
Phú Thọ
54 Triều khúc, P Thanh Xuân Nam, Q Thanh Xuân, Tp Hà Nội
0912494411
longnt@utt.edu.vn
Hà Nội
Bộ môn Giáo dục thể chất

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học TDTT Từ Sơn
Giáo dục thể chất
Việt Nam
2002
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Giáo dục học
2011
Trường Đại học TDTT Từ Sơn
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
giao tiếp cơ bản

4. Chứng chỉ:

Tiếng Anh, Tin học văn phòng, Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

08/2016 - nay Bộ môn Giáo dục thể chất Chủ tịch Công đoàn bộ phận GDTC – QPAN, Phó trưởng Bộ môn phụ trách, Giảng viên Bộ môn Giáo dục thể chất
12/2012 – 07/2016 Bộ môn Giáo dục thể chất Chủ tịch Công đoàn bộ phận GDTC – QPAN, Phó trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất, Giảng viên Bộ môn Giáo dục thể chất
11/2011 – 11/2012 Bộ môn Giáo dục thể chất Phó trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất, Giảng viên Bộ môn Giáo dục thể chất
08/2009 – 08/2012 Bộ môn Giáo dục thể chất Ủy viên ban chấp hành Đoàn trường khóa 5, Giảng viên Bộ môn Giáo dục thể chất
11/2003 – 10/2011 Bộ môn Giáo dục thể chất Giảng dạy môn Giáo dục thể chất
5/2006 – 8/2009 Bộ môn Giáo dục thể chất Ủy viên ban chấp hành Đoàn trường khóa 4, Giảng viên Bộ môn Giáo dục thể chất

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Giáo dục thể chất trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 2016 Cấp Trường Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức bền chuyên môn môn cầu lông cho sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT 2017 Cấp Trường Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm