Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thị Bích Hạnh - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Bích Hạnh
Thạc sỹ
01/07/1979
Nữ
Hà Nội
P207 A4 - Số 54 Triều Khúc - P. Thanh Xuân Nam - Q. Thanh xuân - TP. Hà Nội
0913533282
hanhntb@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
Đại học Thủy lợi
Xây dựng công trình thủy
Việt Nam
2002
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng công trình thủy
2008
Đại học Thủy lợi
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Tốt

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

12/2002-12/2008 Bộ môn Công trình nông thôn, Đại học Lâm nghiệp Việt Nam Giảng dạy hệ đại học các môn học Cơ học đất, Nền móng cho sinh viên ngành Công trình giao thông nông thôn, hướng dẫn sinh viên thực tập môn học Cơ học đất, hướng dẫn Chuyên đề tốt nghiệp.
12/2008-9/2011 Bộ môn Cơ học đất - Vật liệu xây dựng, Khoa công trình, Trường Cao đẳng GTVT (nay là Trường Đại học Công nghệ GTVT) Giảng dạy hệ Cao đẳng các môn học Địa chất công trình, Cơ học đất cho sinh viên các ngành Cầu đường bộ, Cầu đường sắt.
10/2011-nay Bộ môn Địa kỹ thuật, Khoa Công trình, Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng dạy hệ Đại học các môn học Địa chất công trình, Cơ học đất, Nền móng cho sinh viên các ngành Cầu đường bộ, Cầu đường sắt. Xây dựng dân dụng, Kinh tế xây dựng; Hướng dẫn sinh viên thực tập môn Địa chất công trình, Cơ học đất, hướng dẫn đồ án môn học Nền móng, hướng dẫn Chuyên đề tốt nghiệp

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu khả năng cải tạo đất bằng chất kết dính geopolymer tro bay thông qua chỉ số CBR trong phòng thí nghiệm 2016 Cấp Trường tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Mô phỏng bài toán giếng cát xử lý nền đất yếu theo sơ đồ bài toán phẳng tương đương 2008 Tạp chí Địa kỹ thuật, trang 52-59, số 3/2008
2 Kết quả bước đầu về nghiên cứu quá trình biến đổi áp lực nước lỗ rỗng và biến dạng của nền đất yếu khi cố kết bằng giếng cát kết hợp gia tải nén trước trong thí nghiệm bằng mô hình vật lý 2014 Tạp chí Giao thông vận tải, trang 172-178, số đặc biệt, 2014.
3 Phân tích những ảnh hưởng của việc thi công hố móng sâu đến môi trường lân cận và các biện pháp phòng ngừa 2016 Nội san Khoa học và Công nghệ giao thông, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 1, tháng 3/2016

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Giáo trình Địa chất công trình 2014 NXB Giao thông vận tải

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm