Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Nguyễn Thị Diệu Thu - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Diệu Thu
Tiến sỹ Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán
12/04/1982
Nữ
Huyện Khoái Châu - Tỉnh Hưng Yên
P911, tòa nhà Hemisco khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội
0912948277
thuntd@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Học Viện Tài Chính
Kế toán
Việt Nam
2004
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kế toán
2009
Học Viện Tài Chính
Kế toán
2017
Học Viện Tài Chính
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm phần mềm trong các doanh nghiệp sản xuất phần mềm ở Việt Nam hiện nay

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
B2

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ tin học văn phòng; Chứng chỉ kế toán trưởng; Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên;

Quá trình công tác chuyên môn

Từ tháng 7/2004 - tháng 06/2007 Công ty CP Macshipping Hà Nội Kế toán thuế
Từ tháng 7/2007 - tháng 5/2009 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên Giảng viên bộ môn Kế toán
Từ tháng 06/2009 đến nay Trường ĐH Công Nghệ GTVT Giảng viên bộ môn Kế toán - Kiểm toán

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các công ty sản xuất phần mềm thuộc Tập đoàn CMC 2018 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Chi phí khấu hao TSCĐ: Sự khác biệt giữa quy định của thuế và kế toán 2011 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số 01/2011
2 Quản lý mức tiền mặt tồn quỹ đối với các doanh nghiệp hiện nay 2012 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số 01/2012
3 Vận dụng nguyên tắc kế toán để xác định chi phí trong doanh nghiệp 2013 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số 011/2013
4 Đặc điểm của sản phẩm phần mềm ảnh hưởng tới kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất phần mềm ở Việt Nam hiện nay 2014 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 10/2014
5 Bàn về tài khoản kế toán nguyên liệu, vật liệu theo quy định hiện nay 2016 Nội san Khoa học và Công nghệ Giao Thông số 01 tháng 03/2016
6 Tăng cường quản lý rủi ro trong xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ ở doanh nghiệp nhỏ và vừa 2016 Tạp chí kế toán & kiểm toán số tháng 07/2016
7 Xác định đối tượng chịu chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất phần mềm ở Việt Nam 2017 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
8 Doanh thu và ghi nhận doanh thu 2018 Tạp chí Kế toán - Kiểm toán
9 Hoàn thiện phương pháp phân bổ giá trị sản phẩm phần mềm lõi 2018 Tạp chí Kế toán - Kiểm toán
10 Phương pháp giá bán lẻ trong xác định giá trị hàng tồn kho 2018 Tạp chí Kế toán - Kiểm toán

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm