Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thị Đức Hạnh - Phòng Đào tạo

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Đức Hạnh
Thạc sỹ
05/11/1970
Nữ
Hà Nội
Số nhà 34, ngõ 54, phố Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Chưa có thông tin
hanhntd@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Đào tạo

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học tại chức
Trường Đại học Thương mại
Kế toán
Việt Nam
2003
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kế toán
2008
Trường Đại học Thương mại
Chưa có thông tin
2008
Chưa có thông tin
Hoàn thiệnkế toán quản trị chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8, Bộ Giao thông vận tải

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Bình thường

4. Chứng chỉ:

Tiếng Anh (Trình độ B)

Quá trình công tác chuyên môn

1998 đến 2003 Trường THPTDL Đinh Tiên Hoàng Giáo viên dạy tin học
2003 đến tháng 1/2013 Phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Chuyên viên
Từ tháng 1/2013 đến nay Phòng Đào tạo trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Phó trưởng phòng

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm