Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thị Loan - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Loan
Tiến sĩ
15/06/1978
Nữ
Hà Nội
54 Triều Khúc, Thanh Xuân
0977686836
loannt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học chính quy
Đại học Giao thông vận tải
Xây dựng cầu đường bộ
Vietnam
2001
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng công trình
2005
Học viện kỹ thuật quân sự
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
2017
Đại học Giao thông vận tải
Nghiên cứu tính toán lớp cốt địa kỹ thuật kết hợp cọc chống sử dụng trong nền đắp trên đất yếu

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
B2

4. Chứng chỉ:

Toeic 620 điểm

Quá trình công tác chuyên môn

10/2010 – 3/2011 Tổ môn Trắc lượng, khoa Công trình, trường Cao đẳng GTVT (nay là trường Đại học Công nghệ GTVT) Giảng viên, tổ phó
10/2001 – 9/2010 Tổ môn Đường, khoa Công trình, trường Cao đẳng GTVT (nay là trường Đại học Công nghệ GTVT) Giảng viên
4/2011 – 4/2014 Bộ môn Trắc địa, khoa Công trình, trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên, phó trưởng bộ môn
5/2014 – 8/2017 Bộ môn Đo đạc và khảo sát Công trình, khoa Công trình, trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên, phó trưởng Bộ môn
8/2017 - nay Bộ môn đo đạc khảo sát công trinh, Khoa công trình, trường đại học công nghệ GTVT Trưởng bộ môn

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Ứng dụng Mathcad giải một số bài toán cơ bản trong trắc địa 2010 Cấp Trường Giáo viên hướng dẫn
2 Mô hình hóa các bài thực hành trắc địa trên máy tính 2010 Cấp Trường Giáo viên hướng dẫn
3 Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy của kết cấu mặt đường ô tô trong điều kiện khai thác ở Việt Nam - DT084015 2011 Cấp Bộ Tham gia
4 Nghiên cứu tái sử dụng tại chỗ chất thải rắn trong sửa chữa nâng cấp đường ô tô - MT 103003 2011 Cấp Bộ Tham gia
5 Nghiên cứu sử dụng công nghệ Do – Nou trong xây dựng đường giao thông nông thôn 2012 Cấp Bộ Tham gia
6 Xây dựng giải pháp tái sử dụng tại chỗ vật liệu phế thải trong sửa chữa, nâng cấp đường ô tô (giai đoạn 2, năm 2011) - MT103003 2012 Cấp Bộ Tham gia
7 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ “Do-Nou” trong xây dựng đường Giao thông nông thôn ở Việt Nam” - DT 134045 2015 Cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Một ứng dụng của vật liệu địa kỹ thuật trong đắp tôn nền trên đất yếu có sự hỗ trợ của cọc 2009 Tạp chí Địa kỹ thuật
2 Sử dụng bao tải đất làm móng mặt đường 2014 Tạp chí Cầu đường
3 Phân tích số sự làm việc cọc kết hợp với lưới địa kỹ thuật gia cường đất yếu trên mô hình thực nghiệm zaeske 2001 2015 Tạp chí Giao thông vận tải
4 Phân tích lực kéo trong lưới địa kỹ thuật kết hợp với hệ cọc gia cường đất yếu dưới nền đường đắp 2016 Tạp chí Cầu đường
5 Applying geographic information system (GIS) for pavement maintenance system 2017 Hội thảo Quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ cao tốc - Hợp tác với Công ty NEXCO CENTRAL Nhật Bản, Đại học công nghệ GTVT 2017
6 Ứng dụng hệ thống thông tin địa ly - GIS hỗ trợ quản lý tài sản hè đường bộ 2018 Tạp chí Cầu đường Việt Nam

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Trắc địa 2016 Nhà xuất bản Giao thông vận tải
2 An toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng 2016 Nhà xuất bản Giao thông vận tải
3 Thực hành trắc địa 2017 Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm