Thứ Tư ,Tháng Một 23, 2019

Giảng viên: Nguyễn Thị Phương - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Phương
Tiến sĩ
05/12/1985
Nữ
Hà Nội
Bộ môn Cầu Hầm, Khoa Công trình, trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
(+84) 916 07 45 89
nguyenthiphuong@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Giao thông Vận tải
Xây dựng Cầu đường
Việt Nam
2008
Ngôn ngữ Anh
2013

2. Sau đại học:

Cơ học Kỹ thuật
2010
Trường Đại học Sư phạm Cachan, Cộng hòa Pháp
Cơ Kỹ thuật
2015
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Nghiên cứu ổn định tĩnh của tấm và vỏ composite cơ tính biến thiên có gân gia cường lệch tâm

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Thường xuyên
Tiếng Pháp
Không thường xuyên

4. Chứng chỉ:

Enhancing Training Capacity for Road and Bridge Construction Technology Program, (2013), Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (Jica); Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

Từ 10/2009 đến nay Bộ môn Cầu Hầm, Khoa Công trình, trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Giảng dạy và nghiên cứu

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Phân tích phi tuyến kết cấu composite cơ tính biến thiên có kể đến ảnh hưởng của các điều kiện gia cường (NAFOSTED) 2014 Cấp Nhà nước Tham gia
2 Tiếp cận giải tích để phân tích phi tuyến kết cấu FGM có gân gia cường (NAFOSTED) 2015 Cấp Nhà nước Tham gia
3 Phân tích dao động của bản mặt cầu trực hướng bằng lý thuyết biến dạng trượt bậc cao 2016 Cấp Trường Chủ nhiệm
4 Ổn định phi tuyến của tấm và vỏ FGM và FG-CNTRC chịu tải cơ và nhiệt (NAFOSTED) 2016 Cấp Nhà nước Thư ký khoa học
5 Nghiên cứu xác định mô đun đàn hồi tấm bê tông xi măng mặt đường bằng phương pháp siêu âm 2016 Cấp Trường Tham gia
6 Tính toán tấm mặt đường bê tông xi măng trên nền đàn hồi theo lý thuyết biến dạng trượt bậc cao 2016 Cấp Trường Chủ nhiệm
7 Ổn định phi tuyến của tấm và vỏ nanocomposite FG-CNTRC chịu tải cơ và nhiệt (NAFOSTED) Đang thực hiện Cấp Nhà nước Thư ký khoa học

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Nghiên cứu sự phá hủy của dầm dưới tác dụng của tải trọng va chạm 2010 Tạp chí Khoa học Công nghệ, Học viện Kỹ thuật quân sự
2 Phân tích tĩnh tấm phẳng và panel trụ composite có cơ tính biến thiên 2010 Tuyển tập Công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ X
3 Nonlinear postbuckling of eccentrically stiffened functionally graded plates and shallow shells 2011 Vietnam Journal of Mechanics
4 Buckling of functionally graded conical panels under mechanical loads 2012 Composite Structures (Elsevier) Tạp chí quốc tế ISI
5 Phân tích tĩnh tấm phẳng và panel trụ composite cơ tính biến thiên có gân gia cường 2012 Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học 45 năm Học viện Kỹ thuật Quân sự
6 Phân tích ổn định tấm composite có cơ tính biến thiên chịu tải trọng tĩnh 2012 Tạp chí Khoa học và kỹ thuật - Học viện Kỹ thuật Quân sự
7 Postbuckling of stiffened functionally graded cylindrical shells subjected to axial loading 2012 Proceedings of the International Conference on Engineering Mechanics and Automation
8 Tính toán ổn định tấm composite có cơ tính biến thiên có gân gia cường chịu tải trọng tĩnh 2013 Tuyển tập công trình Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ IX
9 Nonlinear static and dynamic buckling analysis of imperfect eccentrically stiffened functionally graded circular cylindrical thin shells under axial compression 2013 International Journal of Mechanical Sciences (Elsevier) Tạp chí quốc tế ISI
10 Buckling analysis of eccentrically stiffened functionally graded circular cylindrical thin shells under mechanical load 2013 Journal of Mathematics-Physics
11 Buckling analysis of functionally graded annular spherical shells and segments subjected to mechanic loads 2013 Journal of Mathematics-Physics
12 Nonlinear static and dynamic buckling of eccentrically stiffened functionally graded circular cylindrical thin shells under axial compression surrounded by an elastic foundation 2014 Vietnam Journal of Mechanics
13 Research on nonlinear static and dynamic buckling of eccentrically stiffened cylindrical panel with outer functionally graded coating under elastic foundation subjected to mechanical loads 2014 Tạp chí Giao thông Vận tải (số đặc biệt)
14 A semi-analytical approach of nonlinear static and dynamic buckling of imperfect circular cylindrical shell with functionally graded coatings on two surfaces surrounded by an elastic medium under axial compression 2014 Tạp chí Giao thông Vận tải (số đặc biệt)
15 Phân tích tần số dao động tự do tuyến tính của bản mặt cầu trực giao bằng lý thuyết biến dạng trượt bậc nhất 2014 Tuyển tập báo cáo hội thảo nhà khoa học trẻ ngành GTVT (Viện khoa học Công nghệ GTVT)
16 Buckling analysis of stiffened functionally graded annular spherical segments subjected to thermal loads 2015 Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII
17 Nonlinear vibration of eccentrically stiffened functionally graded doubly curved shallow shells based on improved Donnell equations 2015 Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII
18 Research on nonlinear postbuckling of eccentrically stiffened doubly curved shells with functionally graded coatings based on improved Donnell theory 2015 Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải lần thứ III (Tạp chí GTVT số đặc biệt)
19 Nonlinear analysis on flutter of stiffened toroidal shell segments with functionally graded coatings and elastic foundation based on Ilyushin supersonic aerodynamic theory 2015 Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải lần thứ III (Tạp chí GTVT số đặc biệt)
20 Buckling analysis of corrugated pipings subjected to external pressure and surrounded by elastic medium 2016 Tạp chí GTVT số 7/2016
21 Elastic stability of trapezoidal corrugated metal pipings subjected to external pressure 2016 Nội san Khoa học và Công nghệ Giao thông
22 Nonlinear dynamic analysis of shear deformable functionally graded shallow spherical shell resting on elastic foundations subjected to external pressure 2016 Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite Cơ học, Công nghệ và ứng dụng
23 Nonlinear buckling and postbuckling of Corrugated Core Sandwich cylindrical panel with symmetric functionally graded non-corrugated coatings subjected to mechanic load 2016 Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite Cơ học, Công nghệ và ứng dụng
24 Nonlinear dynamic analysis of functionally graded corrugated circular cylindrical shells subjected to external pressure 2016 Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite Cơ học, Công nghệ và ứng dụng
25 Nonlinear dynamic analysis of functionally graded sandwich shallow spherical shell resting on elastic foundations by using first-order shear deformation theory 2016 The 4th International Conference on Engineering Mechanics and Automation
26 Nonlinear dynamic analysis of corrugated core sandwich cylindrical panel with symmetric functionally graded coatings subjected to mechanic load 2016 The 4th International Conference on Engineering Mechanics and Automation
27 Nonlinear buckling and postbuckling of functionally graded sandwich corrugated toroidal shell segment subjected to external pressure 2016 The 4th International Conference on Engineering Mechanics and Automation
28 Fundamental frequency of trapezoidal corrugated-core sandwich plates and cylindrical panels 2016 Tạp chí Cầu đường Việt Nam 7/2016
29 Research on stability of parallel eccentrically stiffened annular spherical segments with functionally graded coatings under mechanic loads 2014 Proceedings of the International Conference on Engineering Mechanics and Automation
30 Nonlinear static and dynamic buckling of eccentrically stiffened doubly curves shallow shells with functionally graded coatings resting on elastic foundation subjected to mechanical loads 2014 Proceedings of the International Conference on Engineering Mechanics and Automation
31 Research on stability of stiffened laminated composite plates subjected to dynamic loads 2011 Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Học viện Kỹ thuật quân sự)
32 Ultrasonic testing methods in determining Elastic modulus of concrete pavement plates 2016 Nội san Khoa học và Công nghệ Giao thông
33 Tính toán tấm Mặt đường bê tông xi măng trên nền đàn hồi chịu tải trọng tập trung theo lý thuyết Biến dạng trượt bậc cao 9/2016 Tạp chí Cầu Đường Việt Nam
34 Dynamic analysis of reinforced concrete pavement plate resting on elastic foundation and subjected to moving loads 2017 Tuyển tập công trình hội nghị khoa học trẻ ngành GTVT (Tạp chí GTVT số đặc biệt)
35 Fundemental frequency analysis of orthotropic deck bridge by using hight order shear deformation theory 4/2017 Tạp chí Cầu đường Việt Nam
36 Ổn định động phi tuyến của trụ cầu ống thép có gân xiên gia cường chịu nén tải dọc trục phụ thuộc vào thời gian 9/2017 Tạp chí Cầu đường Việt Nam
37 Nonlinear buckling and postbuckling of trapezoidal corrugated-core functionally graded sandwich toroidal shell segments subjected to axial loads 2018 Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2017
38 Nonlinear dynamic buckling of round corrugated functionally graded sandwich cylindrical shells subjected to external pressure surrounded by elastic foundation 2018 Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2017
39 Research on postbukling of spiral stiffened functionally graded shell under axial compression 2018 Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2017
40 Postbuckling analysis of multilayer-corrugated-core functionally graded cylindrical panel subjected to mechanic loads 2018 Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2017
41 Nonlinear buckling and postbuckling analysis of lattice eccentrically stiffened functionally graded cylindrical panel subjected to mechanic loads by using FSDT 2018 Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2017
42 Nonlinear approach on torsional buckling and postbuckling of functionally graded cylindrical shells reinforced by orthogonal and spiral stiffeners in thermal environment 2018 Part C: Journal of Mechanical Engineering Science (SCI Journal)
43 Nonlinear thermo-mechanical buckling and post-buckling of multilayer FGM cylindrical shell reinforced by spiral stiffeners surrounded by elastic foundation subjected to torsional loads 2018 European Journal of Mechanics - A/Solids (SCI Journal)
44 Nonlinear vibration of functionally graded sandwich shallow spherical caps resting on elastic foundations by using first-order shear deformation theory in thermal environment 2018 Journal of Sandwich Structures & Materials (ISI Journal)
45 Buckling analysis of parallel eccentrically stiffened functionally graded annular spherical segments subjected to mechanic loads 2018 Mechanics of Advanced Materials and Structures (ISI Journal)

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

1 Đặng Lê Hoàng Phân tích tần số dao động riêng của tấm gấp nếp và có lõi gấp nếp Thạc sĩ 2017
2 Đỗ Hoàng Tùng Phân tích tấm chịu uốn có sườn tăng cường xiên và có lõi là sườn tăng cường xiên bằng lý thuyết biến dạng trượt bậc nhất Thạc sĩ 2017
3 Lê Huy Khiêm Phân tích ổn định phi tuyến của trụ cầu ống thép có sườn tăng cường xiên chịu nén dọc trục Thạc sĩ 2018
4 Nguyễn Ngọc Quang Ổn định phi tuyến của vỏ trụ NanoComposite chịu áp lực ngoài và đặt trong nền đàn hồi, ứng dụng trong phân tích đường ống thoát nước trên đường Thạc sĩ 2018
5 Vũ Trọng Huấn Phân tích nội lực bản mặt cầu có sườn tăng cường xiên theo lý thuyết biến dạng trượt bậc cao Thạc sĩ Đang thực hiện

Các hướng nghiên cứu quan tâm