Thứ Năm ,Tháng Mười 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thị Sen - Phòng Đào tạo

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Sen
Đại học
27/11/1982
Nữ
Hà Nội
P906.CT4AX2, Bắc Linh Đàm mở rộng, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0976896044
sennt@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Đào tạo

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

chuyên tu
Trường Học viện Tài chính
Kế toán
Việt Nam
2006
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
A

4. Chứng chỉ:

Tin học B

Quá trình công tác chuyên môn

6/2008 đến nay Trường Đại học Công nghệ GTVT Chuyên viên Phòng Đào tạo

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm