Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Xuân - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Thanh Xuân
Tiến sỹ
31/03/1979
Nữ
Hà Nội
Số 16 ngõ 134/15/16 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
0912345116
xuanntt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học GTVT
Xây dựng Cầu đường
Việt Nam
2002
Ngôn ngữ Anh
2013

2. Sau đại học:

XD công trình ngầm, mỏ và các công trinh đặc biệt
2008
Học viện kỹ thuật Quân Sự
Cơ kỹ thuật
2015
Học viện kỹ thuật Quân Sự
Phân tích dao động và ổn định của tấm composite có lớp áp điện

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Đọc tài liệu

4. Chứng chỉ:

Tin học văn phòng, Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Chứng nhận An toàn lao động, vệ sinh lao động. Certificate

Quá trình công tác chuyên môn

11/2002 đến nay Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Điều khiển dao động dầm composite có lớp áp điện 2010 Tạp chí Khoa học và kỹ thuật - Học Viện kỹ thuật quân sự
2 Phân tích tĩnh tấm composite áp điện có kể đến ảnh hưởng của nhiệt độ 2011 Tạp chí Khoa học và kỹ thuật - Học Viện kỹ thuật quân sự
3 Dao động của tấm composite áp điện chịu tác động đồng thời của tải trọng cơ - nhiệt 2013 Tuyển tập Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX
4 Phân tích ổn định tĩnh của tấm composite áp điện 2014 Tạp chí Khoa học và kỹ thuật - Học Viện kỹ thuật quân sự
5 Dynamic stability analysis of laminated composite plate with piezoelectric layers 2014 VietNam Journal of Mechanics
6 Nghiên cứu dao động và ổn định của tấm composite có lớp áp điện 2014 Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc
7 Nghiên cứu dao động của tấm composite áp điện bằng thực nghiệm 2014 Tạp chí Khoa học và kỹ thuật - Học Viện kỹ thuật quân sự
8 Thực nghiệm phân tích phản ứng động của kết cấu hệ thanh không gian mô phỏng một dạng công trình trong bể tạo sóng 2017 Tuyển tập Hội nghị khoa học trẻ, Tạp chí GTVT
9 Nghiên cứu cải thiện tính năng của bi-tum 60/70 bằng nanoclay và EVA 2018 Tạp chí Giao thông vận tải

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm