Thứ Tư ,Tháng Một 23, 2019

Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Ngà - Khoa Cơ sở kỹ thuật

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Thu Ngà
Tiến sĩ kỹ thuật
28/11/1981
Nữ
Hà Nam
Hà Nội
(+84) 963532266
ngantt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ sở kỹ thuật

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Giao thông vận tải
Tự động hóa thiết kế Cầu đường
Việt Nam
2004
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng đường ô tô và đường thành thành phố
2008
Đại học Giao thông vận tải
Xây dựng đường ô tô và đường thành thành phố
2017
Đại học Giao thông vận tải
Nghiên cứu các tính chất chủ yếu của bê tông đầm lăn trong xây dựng đường ô tô và sân bay

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
B2

4. Chứng chỉ:

IELTS - Vương Quốc Anh, TOEIC - IIG Việt Nam, Chương trình Tiếng Anh trình độ cao Việt Nam - Singapore, Quản lý dự án công nghệ thông tin Việt Nam - Singapore, Định giá xây dựng - ĐHXD, Phân tích và xử lý số liệu báo cáo bằng phần mềm SPSS - ĐH Ngoại Thương

Quá trình công tác chuyên môn

09/2004 đến nay Giảng viên trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng dậy và NCKH

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Bài giảng điện tử/ Hỗ trợ giảng dậy và học tập 2006 Cấp Trường Chủ nhiệm
2 Xây dựng trang web INFOGTVT.COM 2008 Cấp Trường Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của thành phần cơ bản đến chỉ số độ cứng của hỗn hợp bê tông đầm lăn bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm. 2014 Cấp Trường Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Phân tích cố kết nền đường đắp trên đất yếu qua phần mềm SIGMA/W – SEEP/W 2009 Tạp chí Cầu đường Việt Nam
2 Thiết kế cấp phối các cốt liệu trong bê tông đầm lăn theo các tiêu chuẩn tối ưu 2014 Tạp chí Cầu đường Việt Nam
3 Khái quát các phương pháp thiết kế bê tông đầm lăn trong xây dựng đường ở Việt Nam 2015 Tạp chí Cầu đường Việt Nam
4 Nghiên cứu các yếu tố chính ảnh hưởng đến tính công tác của bê tông đầm lăn bằng phương pháp qui hoạch thực nghiệm 2015 Tạp chí Cầu đường Việt Nam
5 Đánh giá độ tin cậy trong đo lường cường độ chịu nén của bê tông đầm lăn 2015 Tạp chí Cầu đường Việt Nam
6 Nghiên cứu thực nghiệm tính co ngót của bê tông đầm lăn 2015 Tạp chí Giao thông vận tải
7 Influence of some key factors on workability of RCC by experimental planing method 2016 ACF Magazine
8 Influence of some key factors on coeffcient of thermal expansion of roller compacted concrete in Viet Nam 2016 The 7th International Conference of Asian Concrete Federation
9 Một số tính chất của bê tông đầm lăn ảnh hưởng đến chất lượng thi công 2017 Tạp chí Cầu đường Việt Nam
10 Heat of hydration analysis in concrete structures for technical floor 2017 International Journal of Civil Engineering and Technology - SCOPUS Indexed Journal
11 Research regression equation of strength of roller compacted concrete for road construction 2017 International Journal of Civil Engineering and Technology - SCOPUS Indexed Journal
12 Research regression function of vocational education training quality of transport sector in Vietnam 2017 International Journal of Civil Engineering and Technology
13 Influence shrinkage and thermal expansion coefficient to design length of slab for roller compacted concrete pavement 11/2018 International Conference on Sustainability in Civil Engineering ( ICSCE 2018), UTC
14 Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I làm vật liệu xây dựng đường giao thông nông thôn 9/2018 Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 9
15 Tổng quan về một số loại phụ gia khoáng trong chế tạo bê tông 10/2018 Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 10

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Sức bền vật liệu 2016 NXB GTVT

4. Hướng dẫn sau đại học

1 Nguyễn Minh Tuấn Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bê tông đầm lăn cho xây dựng công trình giao thông ở Trung Sơn – Thanh Hóa Thạc sĩ 2018
2 Bùi Ngọc Tân Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh Thạc sĩ 2018

Các hướng nghiên cứu quan tâm