Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Nguyễn Thị Thuận - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Thuận
Thạc sĩ
18/07/1987
Nữ
Ninh Bình
Bộ môn Kế toán - Kiểm toán, Khoa Kinh tế vận tải, Trường ĐH CN GTVT; số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà nội
0987 432 587
thuannt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Công Đoàn Việt Nam
Tài chính - Kế toán
Việt Nam
2009
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Quản trị kinh doanh
2013
Trường Đại học Công Đoàn Việt Nam
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
B1 khung Châu Âu

4. Chứng chỉ:

Tin học ứng dụng

Quá trình công tác chuyên môn

2009 - T11/2010 Công ty TNHH MTV Khách sạn Công đoàn Việt Nam Kế toán viên
T11/2010 - Nay Bộ môn Kế toán - Kiểm toán, Khoa Kinh tế vận tải, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Tổ chức CTKT tại Ban quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội 2016 Cấp Trường

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Nâng cao chất lượng đội ngũ Giảng viên Trường ĐH CN GTVT 2014 Tạp chí Giáo dục & Xã hội
2 Nâng cao hiệu quả tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp Ninh Bình-thực trạng và giairi pháp 2016 Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
3 Lãi từ giao dịch mua giá rẻ-Một số vấn đề cần trao đổi 2017 Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
4 Bàn về hệ thống chỉ tiêu phân tích BCTC trong các doanh nghiệp 2017 Tạp chí Tài chính
5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống thông tin kế toán tại doanh nghiệp nhỏ và vừa 2018 Tạp chí Tài chính

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm