Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Nguyễn Thị Vân Anh - Phòng Đào tạo

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Vân Anh
Thạc sỹ
00/00/0000
Nữ
Hà Nội
Số 54, phố Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Chưa có thông tin
vananhnt@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Đào tạo

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học chính quy
Học viện Kỹ thuật quân sự
Công nghệ thông tin
Việt Nam
2008
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Khoa học máy tính
2010
Học viện Kỹ thuật quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Anh văn
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

11/2008 Bộ môn Hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng dạy và NCKH
04/2015 Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ GTVT

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Cấu trúc cây BSP và ứng dụng trình diễn cảnh trong đồ họa 2D 2010 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
2 Nghiên cứu cấu trúc RTREE và ứng dụng trong đồ họa 2011 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
3 Nghiên cứu các hệ mã hóa ứng dụng xác thực thực thể trong giao dịch điện tử 2012 Cấp Trường Cán bộ tham gia
4 Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên ĐHCQ đối với công tác quản lý của Phòng Đào tạo tại trường ĐH Công nghệ GTVT 2016 Cấp Trường Cán bộ tham gia
5 Nghiên cứu xây dựng bộ lọc thư rác (spam mail) - ứng dụng lọc thư rác cho trường Đại học Công nghệ GTVT 2017 Cấp Trường Cán bộ tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Forecasting Monthly Electricity Demands by Wavelet Neuro-Fuzzy System Optimized by Heuristic Algorithms 2018 Information (ISSN 2078-2489, SCOPUS) - Information 2018, 9(3), 51

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Lập trình hướng đối tượng C++ 2018

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm