Chủ Nhật ,Tháng Hai 25, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thu Trang - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thu Trang
Thạc sỹ
10/09/1984
Nữ
Lào Cai
Bộ môn Đường bộ - Trường Đại học công nghệ giao thông vận tải - 54 Triều khúc - Thanh xuân - Hà Nội
Chưa có thông tin
trangnt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học giao thông vận tải
Xây dựng cầu đường
Việt Nam
2007
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng sân bay
2014
Trường Đại học giao thông vận tải
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

7/2007 - 8/2010 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng Việt Nam Cán bộ ban quản lý dự án
9/2010-7/2011 Trường trung nghề kinh tế - kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình Trưởng phòng đào tạo
8/2011- nay Bộ môn Đường bộ - Trường Đại học công nghệ giao thông vận tải Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Tham gia dự án chuyển đổi tiêu chuẩn ngành thành TCVN: Quy trình sử dụng đất gia cố bằng chất kết dính vô cơ trong xây dựng đường - Mã TC113011 2014 Cấp Bộ tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm