Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thùy Anh - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thùy Anh
Tiến sĩ
02/04/1979
Nữ
Hà Nôi
P408 CT3 Khu đô thị Văn Khê Hà Đông Hà Nội
0988097009
anhnt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học chính quy
Đại học Giao thông vận tải
Công trình
Việt Nam
2001
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng công trình
2005
Học viên kỹ thuật Quân sự
Xây dựng công trình đặc biệ
2012
Học viên kỹ thuật Quân sự
Nghiên cứu tính tấm chữ nhật chịu uốn có xét biến dạng trượt ngang

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

9/2001-3/2011 Giảng viên Bộ môn Cầu, Khoa Công trình, Trường Cao đẳng GTVT Giảng dạy
4/2011 - 5/2012 Giảng viên Bộ môn Cầu, Khoa Công trình, Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng dạy
5/2012 - 4/2013 Giảng viên Bộ môn Địa kỹ thuật, Khoa Công trình, Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng dạy
5/2013 - đến nay Bộ môn KC-VL, Khoa Công trình, Trường đại học công nghệ GTVT Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Ứng dụng phương pháp nguyên lý cực trị Gauss giải bài toán siêu tĩnh hệ thanh trong cơ học kết cấu 2012 Cấp Trường Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Lý thuyết tấm có xét biến dạng trượt 2010 Tạp chí Cầu đường số tháng 12/2010 (Tr12-Tr16)
2 Một trường hợp tính tấm chữ nhật chịu uốn xét ảnh hưởng của biến dạng trượt ngang 2011 Tạp chí Cầu đường số tháng 6/2011 (Tr26-Tr30)
3 Tính tấm chữ nhật chịu uốn xét ảnh hưởng của biến dạng trượt ngang 2011 Học viện kỹ thuật quân sự số tháng 7/2011 (Tr60-Tr71)
4 Phương pháp phần tử hữu hạn tính tấm chữ nhật chịu uốn có xét đến ảnh hưởng của biến dạng trượt ngang 2011 Tạp chí Cầu đường số tháng 8/2011 (Tr19-Tr26)
5 Phương pháp phần tử hữu hạn tính tấm chịu uốn có xét đến ba điều kiện biên 2011 Tạp chí Cầu đường số tháng 9/2011 (Tr27-Tr35)

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Kết cấu Bê tông cốt thép 2016 NXB Giao thông vận tải

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm