Thứ Tư ,Tháng Một 23, 2019

Giảng viên: Nguyễn Trung Kiên - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Trung Kiên
Tiến sỹ
11/08/1986
Nam
Hà Nội
P207 - A4 Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Chưa có thông tin
kiennt86@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
Đại học Xây dựng
PFIEV - Cơ sở hạ tầng giao thông
Việt Nam
2009
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Địa kỹ thuật
2010
Đại học Paris VI (CH Pháp)
Địa kỹ thuật
2014
Đại học Aix-Marseille (CH Pháp)
Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử mất ổn định của đất cát pha - Ứng dụng cho hệ thống đê chống lũ

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Tốt
Tiếng Pháp
Tốt

4. Chứng chỉ:

Nghiệm vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

2010-2013 Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Môi trường và Nông nghiệp (CH Pháp) Nghiên cứu sinh Tiến sỹ
2013-2014 Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Môi trường và Nông nghiệp (CH Pháp) Nghiên cứu sinh sau Tiến sỹ
01/2015-01/2016 Công ty CP Liên kết Công nghệ Xây dựng Chuyên viên Nghiên cứu & Phát triển
02/2016-nay Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Giảng viên Bộ môn Địa kỹ thuật

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Nguyen, T.K., Benahmed, N., Hicher, P.Y. and Nicolas, M. (2012) Effect of fines content on the instability and critical state of granular materials. In 23 th ALERT Workshop (p. 7). 2012
2 Nguyen, T. K., Benahmed, N., Hicher, P. Y., & Nicolas, M. (2013). The Influence of Fines Content on the Onset of Instability and Critical State Line of Silty Sand. Bifurcation and Degradation of Geomaterials in the New Millennium, 113-120. 2013
3 Benahmed, N., Nguyen, T.K., Hicher, P.Y. and M. Nicolas. (2013) "Caractérisation du comportement mécanique des mélanges sable/fines constitutifs des digues." In Digues maritimes et fluviales de protection contre les submersions-2e colloque national-Digues 2013, p. 219. Lavoisier Publisher. 2013
4 Benahmed, Nadia, Trung Kien Nguyen, Pierre Yves Hicher, and Maxime Nicolas (2015). An experimental investigation into the effects of low plastic fines content on the behaviour of sand/silt mixtures. 2015 European Journal of Environmental and Civil Engineering 19, no. 1: 109-128.
5 Nguyen, T.K., Benahmed, N., Hicher, P.Y. (2017) Determination of the equivalent intergranular void ratio - Application to the instability and the critical state of silty sand. 2017 EPJ Web of Conferences, vol 140
6 Nguyen, T.K., Dao, T.K.C., Katsuki, A., Eguchi, T (2016). Application of cement deep mixing method for some thermal power plants in Southern Vietnam 2016 Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development - Geotec Hanoi 2016
7 Le, T.T., Dao, T.K.C., Nguyen, T.K. (2016). Development and application of cement deep mixing method in Vietnam. 2016 Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development - Geotec Hanoi 2016

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

1 Nguyễn Việt Hoàng Nghiên cứu ảnh hưởng của sơ đồ bố trí cọc đến hiệu quả xử lý nền đất yếu bằng cọc đất xi măng Thạc sĩ 2018

Các hướng nghiên cứu quan tâm